BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/13

Tuoreessa BOFIT-ennusteessa näkemyksemme Kiinan talouskehityksestä on muuttunut aiempaa negatiivisemmaksi parantuneesta taloussuhdanteesta huolimatta. Aiemmasta arviosta poiketen markkinareformeja ei ole toteutettu eikä velkaantumisen kasvua saatu kuriin toivotulla tavalla, vaan Kiinan talouspolitiikkaa ohjataan yhä korkeilla kasvutavoitteilla. Tästä syystä kuluvan vuoden kasvuennustetta on hieman nostettu vastaamaan virallista 6,5 prosentin tavoitetta.

Nopean kasvun ylläpitäminen käy kuitenkin koko ajan vaikeammaksi. Tulevina vuosina rahoitusmarkkinariskeihin ja valtaviin saasteongelmiin puuttuminen on välttämätöntä, mikä yhdessä väestön ikääntymisen ja tuotannon palveluvaltaistumisen kanssa painaa kasvua. BOFIT ennustaa kasvun hidastuvan nykyistä kestävämmälle tasolle noin 5,5 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen noin 5 prosenttiin vuonna 2020. Tällä kasvuvauhdilla Kiinan tavoite kaksinkertaistaa vuoden 2010 BKT vuoteen 2020 mennessä ei aivan toteudu. Kiinan kasvunumeroihin kannattaa kuitenkin suhtautua suurpiirteisesti, sillä kasvutavoitteet kannustavat numeroiden peukalointiin eikä virallisia BKT-tilastoja voi pitää luotettavina.

Rahapolitiikassa Kiinalla on ennustejaksolla miltei mahdoton tehtävä yhtäältä pitää rahoitusolot keveinä talouskasvun tukemiseksi ja toisaalta hillitä velan ja rahoitusmarkkinariskien kasvua. Tilanteen monimutkaisuutta lisää se, että korkotasot maailmalla nousevat. Kun FED viime viikolla jatkoi ohjauskorkonsa nostoja, Kiinan keskuspankki vastasi nostamalla 7 päivän avomarkkinaoperaatioidensa korkoa marginaalisesti 0,05 prosenttiyksikköä. Korotus oli lähinnä symbolinen eikä sillä ollut vaikutusta markkinakorkoihin.

Riski vakavasta rahoitusmarkkinahäiriöstä ja talouskasvun merkittävästä hidastumisesta on kasvanut velkatasojen noustessa. Kauppapoliittiset riskit ovat nyt aikaisempaa konkreettisemmat Yhdysvaltojen uhattua Kiinaa uusilla tuontitulleilla. Politiikkaviritys on myös muuttunut puolueen roolin korostuessa taloudessa. Vallan keskittyminen harvojen käsiin altistaa virheille politiikan suunnittelussa.

BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste 2018–2020

Lähteet: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2018/12 Näytä viikkokatsaus 2018/14