BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/12

Vaikka talous alkoi elpyä viime vuonna taantumasta, työllisten määrä supistui hieman Rosstatin työvoimaseurannalla katetussa 15−72-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisiä oli vuoden aikana keskimäärin noin 72,1 miljoonaa. Työllisyyden lievä väheneminen talouden kasvun aikaan on varsin harvinaista, joskin niin on tapahtunut kahtena vuonna aiemminkin. Myös työttömien määrä väheni viime vuonna hieman alle 4 miljoonaan eli ennätysmäisen pieneksi. Työttöminä oli 5,2 % 15−72-vuotiaiden muodostamasta työvoimasta (Kansainvälisen työjärjestön ILO:n menetelmillä tehdyn säännöllisen kyselyn mukaan).

Työllisten määrän vähenemiseen on voinut johtaa osaltaan se, että suuria ja keskisuuria yrityksiä koskevien Rosstatin seurantatietojen valossa osa-aikatyötä tekeviä ja lomautettuja työntekijöitä työllistettiin tehokkaammin. Kun parina aiempana vuonna osa-aikaisten ja lomautettujen määrä lisääntyi, nyt se supistui huomattavasti ja samalla työtuntien määrä työntekijää kohden lisääntyi poikkeuksellisen paljon. Lisäksi tavanomaista hieman suurempi osa muutamasta kymmenestä miljoonasta työskentelevästä eläkeläisestä on voinut lopettaa työnteon, sillä vuodesta 2016 alkaen he eivät ole enää saaneet eläkkeiden yleiskorotuksia.

Sekä työllisten että työttömien määrän väheneminen merkitsi työvoiman määrän tuntuvaa supistumista viime vuonna. Työskentelyn lopettavat eläkeläiset siirtyvät luonnollisesti työvoiman ulkopuolelle. Suurena vaikuttavana tekijänä on kuitenkin työikäisen väestön jatkuva väheneminen, joka alkoi jo viime vuosikymmenen puolivälissä. Työikäisen työväestön työllisyysastetta on yhä vaikeampi lisätä, sillä työllisyyden supistumisesta huolimatta se oli viime vuonna yli 76 %.

Työväestön, työvoiman ja työllisten määrä 2003−17

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/11 Näytä viikkokatsaus 2018/13