BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/12

Finanssiministeriö laski liikkeelle viime viikolla yhteensä 4 miljardin arvosta dollarimääräisiä 11 ja 30 vuoden velkakirjoja. 11 vuoden lainan korkotuotto oli liikkeelle laskettaessa 4,63 % ja 30 vuoden lainan tuotto 5,25 %. Liikkeelle lasketusta velasta suunnitellaan käytettävän 3,2 mrd. dollaria vuonna 2030 erääntyvän valtiolainan takaisinostoon (sen kuponkikorko on 7,5 %).

Lainojen kysyntä ylitti noin kaksinkertaisesti tarjonnan. Finanssiministeri Siluanovin mukaan pääosa lainoista meni ulkomaisille sijoittajille. Runsaan kysynnän on arvioitu johtuneen mm. lainojen hyvästä reaalituotosta verrattuna monien muiden maiden valtionlainoihin ja suurten kansainvälisten sijoitusrahastojen mahdollisuudesta sijoittaa jälleen Venäjän valtion ulkomaisiin velkakirjoihin niiden kohentuneen luottoluokituksen myötä (Viikkokatsaus 9/2018).

Venäjän keskuspankin arvion mukaan vuoden 2017 lopussa valtiolla oli ulkomaista velkaa noin 55 mrd. dollaria (hieman yli 4 % BKT:stä). Tästä valuuttamääräisiä lainoja oli noin 15 mrd. dollaria, mikä on lähes kokonaan dollarimääräistä velkaa. Loput 40 mrd. dollaria oli ruplamääräistä velkaa. Vuoden 2018 federaatiobudjetissa on varauduttu ottamaan ulkomaista velkaa yhteensä noin 7 mrd. dollarin arvosta.


Näytä viikkokatsaus 2018/11 Näytä viikkokatsaus 2018/13