BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/09

Vuonna 2017 federaatiobudjetin vauhdikkaan tulojen nousun ohella (+18 %) valtion sosiaalirahastoihin suoraan menevät verotulot lisääntyivät 8 % kasvettuaan jo vuonna 2016 nopeasti. Inflaatio oli alle 4 %. Rahastojen federaatiolta saamat varojensiirrot nousivat paljon vuoden tauon jälkeen. Sosiaalirahastojen menot nousivat 6 %. Rahastojen jo vuonna 2016 supistunut vaje kääntyi hyvän tulokehityksen ja varojensiirtojen ansiosta pieneksi ylijäämäksi.

Venäjän konsolidoitu budjetti hallintotasoittain 2011–17

Lähde: Venäjän finanssiministeriö.

Alue- ja paikallisbudjettien federaatiolta saamat varojensiirrot lisääntyivät yli 8 % supistuttuaan useimpina edellisvuosina. Suoraan näihin budjetteihin menevien verotulojen ja maksujen kasvu oli edelleen yli 8 %. Veroja kertyi hyvin yritysten voitoista sekä väestön työtuloista. Alue- ja paikallisbudjettien menot lisääntyivät peräti 9 %, kun mm. menot talouden eri lohkoille nousivat, etenkin kuljetussektorille.

Kokonaisuutena alue- ja paikallisbudjettien vaje poistui jo vuonna 2016 lähes tyystin ja syveni vain hieman viime vuonna. Alueiden väliset erot olivat edelleen suuria mitattuna esimerkiksi vajeen suhteella aluebudjetin saamiin verotuloihin. Alueet ja paikkakunnat ovat kaiken kaikkiaan saaneet kahtena viime vuonna maksettua hieman velkojaan pankeille eikä federaation tarvinnut enää viime vuonna myöntää niille nettomääräisesti juuri lainkaan luottoa.


Näytä viikkokatsaus 2018/08 Näytä viikkokatsaus 2018/10