BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/08

Konsolidoidun budjetin tulot (federaatio, alueet ja kunnat sekä valtion sosiaalirahastot) lisääntyivät yli 13 % vuoden 2016 pohjasta, johon ei tässä ole luettu mukaan Rosneft-yhtiön osakepaketin myynnistä saatuja varoja. Tuloja kohottivat öljyn hinnan nousun tuomat öljy- ja kaasuverotulot (+23 %), joiden osuus budjetin kokonaistuloista nousi lähelle viidesosaa.

Muut budjettitulot kasvoivat yli 10 % eli inflaatiosta puhdistettunakin paljon. Erityisen nopeasti nousivat tulot yritysten voittoveroista ja tavaroiden valmisteveroista. Tulot arvonlisäveroista (17 % budjetin kokonaistuloista) lisääntyivät toistakymmentä prosenttia, mikä heijastaa talouden elpymisen lisäksi myös parantunutta verojen keruuta. Työpaikkojen palkkasummista maksettavat sosiaaliverot (22–23 % budjetin tuloista) kasvoivat edelleen varsin hyvin.

Konsolidoidun budjetin menojen kasvu nopeutui viime vuonna yli kuuteen prosenttiin (vuoden 2016 menoihin ei tässä ole luettu puolustusteollisuudelle annettua summaa pankkivelkojen maksuun). Sosiaaliturvamenojen kasvu yltyi yli 10 prosenttiin ja niiden osuus kohosi yli 36 prosenttiin budjetin kokonaismenoista. Menot talouden eri sektoreille lisääntyivät yli 10 %, sillä menot kuljetuksiin kasvoivat paljon, avaruustoiminnan menot kolminkertaistuivat ja pääluokan muut menot nousivat ripeästi (kahdesta jälkimmäisestä ei ole lähempiä erittelyjä). Pitkän laskun jälkeen menot asuntosektorille hyppäsivät, mikä johtui valtaosin Moskovan kaupungin budjetin asuntomenoista.

Koulutusmenot kääntyivät nousuun, mutta terveydenhoitomenot näyttivät vastoin odotuksia jyrkkää pudotusta. Julkisen hallinnon menot kasvoivat hieman inflaatiota nopeammin, mutta tähän sisältyvät menot kansainväliseen yhteistyöhön lisääntyivät reippaasti. Sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen menot pysyivät ennallaan, ja puolustukseen luokitellut menot vähenivät.

Pitkälti tulojen hyvän nousun ansiosta konsolidoidun budjetin alijäämä supistui noin 1,5 prosenttiin BKT:stä.

Venäjän julkisen talouden suurimmat menoerät 2011–17

Lähde: Venäjän finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2018/07 Näytä viikkokatsaus 2018/09