BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/09

Tavaraviennin arvo kasvoi viime vuonna 15 % ja oli 3,4 mrd. euroa. Kasvua vetivät koneet ja laitteet, joiden viennin arvo lisääntyi neljänneksellä vuotta aiemmasta. Muutoin vientikehitys oli vaihtelevampaa, sillä keskeisistä tuoteryhmistä esim. elintarvikevienti kasvoi 5 %, mutta kemiallisten tuotteiden ja metallien vienti supistui hieman. Venäjän osuus Suomen tavaraviennistä oli edelleen vajaat 6 %.

Viime vuoteen saakka tavaraviennin arvo supistui neljä vuotta peräkkäin ja pohjalukemissaan vuonna 2016 viennin arvo oli alle puolet vuoden 2008 huippulukemista. Silloin kuitenkin lähes 40 % viennistä oli jälleenvientiä eli tavaroita, joita ei ole valmistettu Suomessa. Esim. henkilöautojen ja matkapuhelinten jälleenvienti on sittemmin lähes loppunut. Viime vuosina jälleenviennin osuus Suomen Venäjän-viennistä on ollut enää noin neljännes ja koostunut pääosin lääkkeistä sekä eräistä koneista ja laitteista.

Myös Suomen palveluvienti Venäjälle elpyi viime vuonna mm. matkailupalveluiden vetämänä, sillä venäläisten yöpymiset Suomessa lisääntyivät viime vuonna 16 %. Tammi-syyskuussa koko palveluvienti Venäjälle kasvoi 20 % vuotta aiemmasta. Sekä tavara- että palveluviennin kasvu jatkunee tänä vuonna Venäjän elpyvän kysynnän tukemana, mutta kasvu jäänee viime vuotta hitaammaksi.

Tavaratuonnin arvo kasvoi viime vuonna kolmanneksella ja oli 8,2 mrd. euroa. Nopean kasvun taustalla oli lähinnä öljyn hinnan nousu sekä alkuvuoden yksittäiset kaasuputkitoimitukset. Venäjän osuus Suomen tavaratuonnista oli 13 %.

Suomen tavarakauppa Venäjän kanssa

Lähde: Tullihallitus.


Näytä viikkokatsaus 2018/08 Näytä viikkokatsaus 2018/10