BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/04

Kiinan keskuspankin mukaan talouden kokonaislainakanta (Total Social Financing) oli joulukuussa 12 % edellisvuotta suurempi. Kanta kasvoi prosenttiyksikön aiempaa hitaammin. Pankkilainakanta, joka on reilut kaksi kolmasosaa TSF-rahoituskannasta, kasvoi edellisvuosien tapaan noin 13 % vuodentakaiseen verrattuna. TSF-luottokantaan raportoitu varjopankkisektori kasvoi perinteistä pankkisektoria nopeammin (+15 %). Valtaosa tästä oli trust- ja entrusted-luototusta, joihin on kuluvan vuoden alusta kohdistettu rajoituksia. Yritysten bondirahoituksen kasvu oli keskimääräistä hitaampaa.

Uusista pankkilainoista lähes puolet myönnettiin kotitalouksille ja niiden kanta kasvoikin vuoden aikana neljänneksen. Kiihtyvällä vauhdilla on kasvanut erityisesti kotitalouksien lyhytaikainen, usein vakuudeton luototus (vuoden lopulla kasvuvauhti ylitti 40 %), jota käytetään mm. kattamaan asuntolainojen käteisvaatimuksia. Kotitalouslainojen osuus pankkien myöntämistä lainoista on viime vuosina kasvanut ja on jo neljäsosan pankkilainakannasta. Yrityslainakanta kasvoi joulukuussa 13 % vuodentakaisesta.

TSF-lainakanta oli vuoden 2017 lopulla 211 % BKT:stä. Kun BKT kasvoi nimellisesti aiempaa nopeammin (+11 %), velkasuhteen kasvu tasaantui. Velkasuhde kasvoi edellisvuodesta vain pari prosenttiyksikköä, kun viiden aiemman vuoden aikana velkasuhde kasvoi keskimäärin yli 10 prosenttiyksikön vuosivauhtia. Myös BIS:n arvion mukaan velkasuhteen kasvu on hidastunut. Kiinan yritysten, kotitalouksien ja julkisen sektorin kokonaisvelka oli vuoden 2017 kesäkuun lopulla 256 % BKT:stä, neljä prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Vielä vuoden 2016 kesäkuussa velkasuhde oli kasvanut vuoden aikana lähes 20 prosenttiyksikköä.

Kiinan kokonaisrahoituksen vuosikasvu ja velkasuhteet

Lähteet: BIS, PBoC ja Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2018/03 Näytä viikkokatsaus 2018/05