BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/04

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi päivitetyn maailmantalouden ennusteeseensa kuluvalla viikolla ja maailmanpankki tuoreimman ennusteensa tammikuussa. Molemmat hieman paransivat Kiinan kasvunäkymiä kuluvalle vuodelle mm. piristyneen ulkoisen kysynnän johdosta. Keskipitkällä aikavälillä riskit ovat alasuuntaisia rahoitussektorin haavoittuvuuksien kasvaessa ja kaupan esteiden lisääntyessä maailmalla. IMF nosti hieman myös maailmantalouden ennustettaan ja odottaa kasvun olevan 3,9 % vuosina 2018–19.

Muutkin ennustelaitokset ovat hyvin yksimielisiä tulevien vuosien kasvusta, sillä Kiinan uskotaan saavuttavan tavoitteensa kaksinkertaistaa reaalinen BKT vuoden 2010 tasolta vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii 6,2–6,3 prosentin kasvua vuoteen 2020 asti. Esimerkiksi EIU odotti vielä aiemmin Kiinan johdon siirtyvän painottamaan velkaantumisen kuuriin saamista, ja kasvun hidastuvan merkittävästi vuosina 2018–20, mutta tuoreimmassa ennusteessaan näkee tämän siirtyvän vuoden 2020 jälkeen. Kiinaa seuraavat investointipankit odottavat kuluvalle vuodelle keskimäärin 6,5 prosentin kasvua. Ennusteet vaihtelevat välillä 5,8–6,9 %.

Kansainvälisistä ennustelaitoksista Conference Board ja Capital Economics uskovat, että vaikka viralliset luvut tulevat näyttämään tavoitteen mukaista kasvua, Kiinan BKT:n laskentatavassa on puutteita, eikä se kuvaa todellista talouskehitystä. Molemmat julkaisevat Kiinalle vaihtoehtoista indikaattoria, joka näyttää talouskasvun olevan selvästi virallisia lukuja hitaampaa. Eritysesti vaihtoehtoiset indikaattorit poikkesivat BKT:n kasvuluvuista vuosina 2015–16, jolloin myös monilla muilla mittareilla Kiinan kasvu vaikutti selvästi hitaammalta.

Kiinan BKT:n kasvuennusteita, %


Näytä viikkokatsaus 2018/03 Näytä viikkokatsaus 2018/05