BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/03

Venäjän tulot tavara- ja palveluviennistä kuten myös tavara- ja palvelutuonnin menot olivat edelleen vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä suunnilleen 20 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kasvu tavaratuonnissa oli niin ikään noin 20 % ja venäläisten ulkomaisissa matkailumenoissa edellisten neljännesten tapaan lähes 30 %. Kauppataseen ja vaihtotaseen ylijäämät olivat viimeisellä neljänneksellä huomattavan suuria öljynhinnan nousun lisäämien vientitulojen johdosta.

Venäjän ulkomaankaupalla on takanaan parin vuoden syvä kuoppa. Sen vuoksi tavara- ja palvelukaupan tulot ja menot olivat toipumisestaan huolimatta vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vielä muutamia prosentteja pienemmät kuin vuonna 2014 ja viidesosan pienemmät kuin vuosina 2012–13.

Yksityistä pääomaa virtasi viime vuoden toisella puoliskolla nettomääräisesti ulkomaille kohtalaisen paljon. Yrityssektorille (pl. pankit) tuli suoria sijoituksia ulkomailta melko vähän. Yritysten ulkomaille tekemät suorat sijoitukset olivat tasaisesti vuoden mittaan hieman ulkomailta tulleiden suorien sijoitusten virtaa suuremmat. Yritykset maksoivat varsin vähän ulkomaisia velkojaan. Vuoden toisella puoliskolla yrityssektorin muu pääomavirta ulos lisääntyi selvästi. Pankit puolestaan vähensivät ulkomaista velkaansa huomattavasti koko vuoden ajan.

Venäjän maksutaseen keskeiset erät 2015–17

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/02 Näytä viikkokatsaus 2018/04