BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/51

Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) nostettua ohjauskorkoaan viime viikolla 0,25 prosenttiyksikköä tavoitetasolle 1,25–1,50 %, myös Kiinan keskuspankki (PBoC) nosti rahapolitiikan virityksestä kertovien käänteisten takaisinostosopimusten (reverse repo) korkoja 0,05 %-yksikköä. Esimerkiksi 7-päivän käänteisrepokorko nousi 2,50 prosenttiin. Pankkienvälisillä markkinoilla repo-korkojen nosto ei näkynyt ja lyhyet SHIBOR-korot ovat 2,7–2,8 prosentin tasolla. Säännönmukaisilla käänteisrepo-operaatioilla katetaan pankkien tavanomaiset likviditeettitarpeet. Myös PBoC:n pankeille suunnattujen lainaohjelmien (SLF ja MLF) koroista ainakin yhden vuoden MLF-lainan korkoa nostettiin 0,05 %-yksikköä.

Viimeksi PBoC nosti korkoja maaliskuussa, jota tuolloinkin edelsi Fedin korkojen nosto. Sen sijaan kesäkuussa Kiina ei seurannut Fediä korkojen nostamisessa. Kiinan erittäin varovainen korkopolitiikka heijastelee rahapolitiikan vaikeaa valintatilannetta. Yhtäältä korkoeron Yhdysvaltoihin pitää olla riittävän suuri, jotta paineet pääomien ulosvirralle ja juanin heikkenemiselle eivät kasva liian suureksi. Nykyistä kireämpi rahapolitiikka ja korkeammat korot palvelisivat myös velan kasvun hillintää. Markkinakorkojen tosiasiallinen nousu heijastelee jo näitä huolia. Toisaalta päättäjät taiteilevat tilanteeseen nähden kovien kasvutavoitteiden kanssa. Korkojen nousu voi huolestuttaa myös rahoitusvakauden näkökulmasta, sillä se vaikeuttaisi monien jo ennestään maksuvaikeuksissa olevien yritysten lainanhoitoa. Maltillinen vajaan 2 prosentin inflaatio ja vakaat inflaationäkymät sentään tuovat vähän helpotusta rahapolitiikasta päättäville.

Monien tavoitteiden ja vakiintumattoman rahapoliittisen kehikon takia Kiinan rahapolitiikan arviointi on vaikeaa. Selkiyttääkseen nykyjärjestelmää ja painottaakseen korkopolitiikan merkitystä keskuspankki on kuitenkin siirtymässä korkoputken käyttöön, joka käytännössä asettaa rajat interbank-korolle. Alarajana interbank-koroille on käänteisrepokorko ja ylärajana lainaohjelman korot.

Kiinan "korkoputki" ja interbank-korkoja

Lähde: Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/50