BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/51

Edellisten kuukausien tuotannon lievähkön laskun jälkeen kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto väheni jyrkästi marraskuussa. Tuotantoa oli noin 3,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin ja suunnilleen saman verran kuin vuonna 2014 keskimäärin.

Varsinkin jalostusteollisuuden tuotanto putosi paljon, lähemmäs 5 % vuodentakaista pienemmäksi. Osin suuri pudotus heijastaa vertailuajankohdan korkeaa tasoa. Vuoden 2014 keskitasoon verrattuna jalostustuotantoa oli marraskuussa suunnilleen 3 % vähemmän. Heikko kehitys on viime kuukausina keskittynyt muutamille aloille. Metalliteollisuuden tuotantokuoppa on vetänyt koko jalostusteollisuuden tuotantolukemaa alaspäin voimakkaasti, ja etenkin marraskuussa myös eräiden kone- ja laitetuotannon haarojen negatiivinen vaikutus oli tuntuva.

Kaivannaisteollisuudessa tuotanto supistui marraskuussa jo viidentenä peräkkäisenä kuukautena ja painui jo selvästi vuodentakaista pienemmäksi. Taustalla on syys-lokakuun tapaan erityisesti vähentynyt raakaöljyn tuotanto. Koko teollisuustuotannon väheneminen marraskuussa johtui osin myös sähköntuotannon supistumisesta verrattain lämpimän sään vuoksi. Rakentaminen väheni edelleen hieman.

Marraskuun valopilkuksi jäi vähittäiskauppa, jonka määrän elpyminen hiljalleen on jatkunut lähes koko kuluvan vuoden ajan. Myyntiä oli nyt 2,7 % vuodentakaista enemmän (yli 3 % syys-lokakuussa). Vähittäiskauppaa on tukenut lähinnä kotitalouksien pankkiluotonoton lisääntyminen. Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot sen sijaan kehittyivät yhä edelleen heikosti marraskuussa, vaikka reaalipalkat ovat nousseet tuntuvasti alkuvuodesta lähtien. Venäjällä on esitetty arvioita siitä, että tilastoitu palkkojen nousu voi johtua huomattavassa määrin veroviranomaisten ponnistusten aikaansaamasta harmaiden palkkojen siirtymisestä verotuksen piiriin.

Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto 2016–17

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/50