BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/51

Keskuspankki jatkoi rahapolitiikan keventämistä vuoden viimeisessä korkokokouksessa laskemalla avainkorkoa 0,50 prosenttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 18.12. alkaen 7,75 %. Lokakuussa avainkorkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksiköllä.

Markkinoilla odotettiin yleisesti 0,25 prosenttiyksikön suuruista koronlaskua. Keskuspankki perusteli odotettua suurempaa alentamista vuosi-inflaation hidastumisella ja öljyntuottajamaiden tuotannonrajoitussopimuksen jatkamisella. Inflaation se arvioi olevan tällä hetkellä 2,5 %, mikä keskuspankin mukaan johtuu edelleen pääosin väliaikaisista tekijöistä. Öljyn tuotannonrajoitussopimuksen keskuspankki arvioi alentavan inflaatioriskejä seuraavan 12 kuukauden aikana, mutta keskipitkällä aikavälillä inflaatioriskit ovat edelleen koholla.

Keskuspankin inflaatiotavoite on 4 % (vuosikeskiarvo), minkä se uskoo saavutettavan vähitellen vuoden 2018 loppupuolella. Keskuspankki ilmoitti jatkavansa vuoden 2018 alkupuoliskolla asteittain siirtymistä maltillisen kireästä neutraaliin rahapolitiikkaan mahdollisella avainkoron alentamisella. Seuraava korkokokous pidetään 9.2.2018.


Näytä viikkokatsaus 2017/50