BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/47

Keskuspankki ja rahoitussektorin valvojat julkistivat viime viikolla luonnoksen uusista omaisuudenhoitotuotteiden säännöistä. Niillä yhtenäistetään sääntelyä eri tuotteiden ja tarjoajien välillä sekä selkeytetään sijoitustuotteiden ominaisuuksia. Uusilla säännöillä pyritään myös estämään pankkeja kiertämästä pankkitoimintaan liittyviä viranomaisvaatimuksia omaisuudenhoitotuotteiden avulla. Sijoittajille ei saa luvata jatkossa kiinteää tai varmaa tuottoa. Lisäksi yritysten pitää siirtää syrjään 10 % sijoittajilta keräämistään palkkioista sijoitustappioiden kattamiseen. Säännösluonnosta voi kommentoida joulukuun puoleen väliin saakka ja siirtymäaikaa vanhoista säännöistä uusiin on annettu kesäkuuhun 2019 saakka.

Kiinassa omaisuudenhoitotuotteiden kysyntä on kasvanut erittäin nopeasti, sillä ne ovat tarjonneet sijoittajilleen selvästi pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Vaikka tarjolla on kirjava joukko sijoitusvaihtoehtoja, sijoitustappiot ovat tiettävästi olleet vähäisiä, sillä tuotteiden tarjoajien on arveltu kattaneen tappiota omasta pussistaan. Sijoittajat kokevatkin tuotteilla olevan valtion takaus.


Näytä viikkokatsaus 2017/46 Näytä viikkokatsaus 2017/48