BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/46

Rosstatin alustavan arvion mukaan Venäjän BKT kasvoi heinä-syyskuussa 1,8 % vuotta aiemmasta, kun toisella neljänneksellä talous kasvoi 2,5 %. Kasvua näyttää hidastaneen vienti- ja investointikysynnän maltillistuminen, mikä on tuotantopuolella näkynyt mm. öljyn tuotannon kasvun hiipumisena. Kyselytutkimusten ja ennakoivien indikaattoreiden valossa kasvu ei näyttäisi kiihtyvän loppuvuonna.

Tammi-syyskuussa BKT kasvoi 1,6 % vuotta aiemmasta. Kehitys on pitkälti linjassa BOFITin Venäjä-ennusteen kanssa, jossa BKT:n odotetaan kasvavan 1,5 % tänä vuonna.

Venäjän BKT

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2017/45 Näytä viikkokatsaus 2017/47