BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/47

Keskuspankin mukaan kokonaisluotonanto yksityiselle sektorille (TSF, total social financing) kasvoi lokakuussa 13 % vuotta aiemmasta. Kasvu on jatkunut suurin piirtein samalla vauhdilla jo 3 vuotta. Kokonaisluotonannon kannasta 70 % on pankkilainoja, 15 % varjopankkisektorin luotonantoa (trust- ja entrusted luotot sekä pankkivekselit) ja 15 % on yritysten liikkeelle laskemia velkakirjoja ja osakkeita. Kuluvana vuonna etenkin varjopankkisektorin kautta välitetyn rahoituksen kasvu on ollut vahvaa ja sen lainakanta oli lokakuussa 19 % vuotta aiempaa suurempi. Sen sijaan yritysten liikkeelle laskemien velkakirjojen kannan kasvu on hidastunut 5 prosenttiin, kun korot ovat velkakirjamarkkinoilla nousseet ja velkakirjarahoituksen hinta on tullut yrityksille kalliimmaksi.

Kiinan velkaantumisen kehitys herättää laajaa kiinnostusta, sillä monissa maissa nopea velkaantuminen on johtanut kriisiin. Kiinan johtokin on kuluvan vuoden aikana korostanut rahoitusmarkkinoiden riskien ehkäisemistä ja velkaantumiseen puuttumista. Vaikka kokonaisluotonannon kasvu on jatkunut entisellään, Kiinan nimellisen BKT:n kasvu on kiihtynyt hintojen nousun myötä. Tämä on jarruttanut merkittävästi velkasuhteen kasvua. Keskuspankin kokonaisluotonantotilastojen mukaan velan BKT-suhde näyttää hieman jopa pienentyneen toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kokonaisluotonannon kausivaihtelu on kuitenkin hyvin suurta, ja ottamalla huomioon kausivaihtelu velkasuhde näyttää edelleen olevan kasvussa.

Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n tilastojen mukaan velan rakenne on hieman muuttunut. Yrityssektorin velka suhteessa BKT:hen on aavistuksen pienentynyt, mutta samalla kotitaloudet ja julkinen sektori ovat velkaantuneet nopeasti. BIS:n mukaan Kiinalla oli velkaa maaliskuun lopussa 258 % BKT:stä.


Näytä viikkokatsaus 2017/46 Näytä viikkokatsaus 2017/48