BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/47

Hallitus lähetti tällä viikolla duumaan esityksen tiettyjen taloudellisten tietojen julkistamista rajoittavista lakimuutoksista. Aiemmin tämänkaltaiset rajoitukset ovat koskeneet vain valtionsalaisuuksia. Nyt hallitus voisi määritellä myös muita erityistapauksia, joihin liittyviä tietoja ei saa julkaista.

Yritysten osalta lakimuutokset koskevat mm. raportointia ja tilintarkastusta. Yritykset eivät esim. voi julkaista hallituksen määrittelemiin erityistapauksiin liittyviä tietoja taloudellisen raportointinsa yhteydessä. Jos erityistapauksia ei pystytä erottamaan muusta liiketoiminnasta, mitään taloustietoja ei voida julkaista. Erityistapauksiin liittyviä tietoja ei tarvitse paljastaa myöskään tilintarkastuksessa. Hallitus voi määritellä myös julkisen sektorin hankintoihin erityistapauksia, joiden tietoja ei julkaista. Nykylain mukaan pääosa hankinnoista pitää kilpailuttaa julkisesti internetissä. Lisäksi valtion puolustustilausten rahoituksessa toimimaan oikeutettujen pankkien luettelo ja valintakriteerit eivät enää jatkossa olisi julkisia.

Esityksen perusteluissa viitataan mm. kansalliseen turvallisuuteen sekä puolustuskykyyn. Useiden arvioiden mukaan esitys liittyy riskiin Yhdysvaltain pakotteiden laajenemisesta. Duuman rahoitusmarkkinakomitean puheenjohtaja Aksakov arvioi lakimuutosten koskevan ensisijaisesti puolustusteollisuuden yrityksiä, mutta mahdollisesti myös muita strategisia yrityksiä. Monet tarkkailijat pelkäävät muutosten edesauttavan väärinkäytöksiä julkisissa hankinnoissa ja vähentävän yrityssektorin läpinäkyvyyttä laajemminkin.

Ehdotusta aiotaan käsitellä duumassa joulukuussa ja hallituksen on määrä laatia lakimuutosten sisältöä täsmentävät asetukset joulukuun puoliväliin mennessä.


Näytä viikkokatsaus 2017/46 Näytä viikkokatsaus 2017/48