BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/46

Kaikkien yritysten ja organisaatioiden tuloista (pl. julkisen talouden budjeteista saadut varat) 11–12 % on viime vuosina kertynyt Rosstatin mukaan niille yrityksille ja -organisaatioille, joissa on vähänkin suoraa valtion tai alueiden omistusta (vähintään noin 30 000 toimijaa). Näiden piirissä tulot keskittyvät hyvin voimakkaasti. Venäjän kansantalouden ja valtionhallinnon akatemian selvitysten mukaan jo 54 suuren valtionyrityksen osuus on 8 % ja niiden sekä 20 epäsuorasti omistetun yrityksen osuus yhteensä 12 %. Ekspert-lehti päätyy 11 prosentin osuuteen niiden valtionyritysten osalta, jotka ovat Ekspertin 400 suurimman yrityksen listalla. Pelkästään kahden isoimman valtionyrityksen eli Gazpromin ja Rosneftin yhteenlaskettu osuus tuloista on yli 4 %.

Valtionyritysten tuottamasta BKT:stä ei ole julkaistuja tilastoja. Kansantalouden akatemiassa on laskettu Gazpromin ja Rosneftin kirjanpidosta niiden osuudeksi Venäjän BKT:stä selvästi yli 10 % viime vuosina. Jos muissakin valtionyrityksissä tulojen ja tuotetun BKT:n suhde on sama kuin Gazpromissa ja Rosneftissä, valtionyritysten osuuden BKT:stä arvioidaan olevan noin 25–30 %. Pari muutakin tämän suuruusluokan arviota on. Osuus saattaa myös olla jonkin verran pienempi, sillä luodun BKT:n ja tulojen suhdetta heijastava toiminnan kannattavuus on öljy- ja kaasusektorilla ollut huomattavasti parempi kuin muilla sektoreilla.

Julkisen talouden eli valtion, alueiden ja kuntien osuus tuotetusta BKT:stä on Rosstatin mukaan ollut viime vuosina runsaat 13 %. Valtionyrityksiä koskevien edellä olevien arvioiden kera julkisen sektorin yhteenlaskettu osuus BKT:stä olisi siten suunnilleen 40 %. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD arvioi aiemmin osuudeksi noin 35 %, mutta EBRD lopetti tiedon julkaisemisen vuonna 2010.

Julkisen talouden ja valtionyritysten osuus BKT:stä on Venäjällä joka tapauksessa paljon pienempi kuin parina viime vuonna yleisesti esitetty 70 %. Todellisuudessa kyseinen 70 % viittaa vain suhdelukuun, jossa julkisen talouden ja valtionyritysten bruttotulot tai -menot on suhteutettu BKT:hen (joka nimestään huolimatta on nettovirta).

Valtionyritysten osuus Venäjällä on kuitenkin paljon suurempi kuin esimerkiksi Turkissa ja Brasiliassa. Julkinen omistus voi haitata omistettujen yritysten tehokkuutta sekä osaltaan rajoittaa kilpailua, joten valtion rooli taloudessa on todellisuudessa laajempi kysymys kuin pelkkä BKT-osuus.


Näytä viikkokatsaus 2017/45 Näytä viikkokatsaus 2017/47