BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/42

Kiinan kommunistipuolueen 19. puoluekonferenssin avauspuheenvuorossaan keskiviikkona 18.10. presidentti ja puoluejohtaja Xi käsitteli laajasti Kiinan globaalia asemaa, sisäistä kehitystä ja tavoitteita. Puheessa hän vakiinnutti puoluekieleen käsitteen "uusi aikakausi". Nyt puhutaan "uuden aikakauden sosialismista kiinalaisin erityispiirtein."

Jo aikaisemmin asetettujen tavoitteiden mukaan maa on "kohtuullisen vauras yhteiskunta" vuoteen 2020 mennessä, ja nyt tavoitteena on olla johtava globaali valtio vuoteen 2050 mennessä niin pehmeällä voimalla kuin armeijan suorituskyvyllä mitattuna. Välitavoitteena Kiinan on määrä olla vuoteen 2035 mennessä moderni sosialistinen maa, jolla on suuri keskiluokka ja nykyistä pienemmät tuloerot.

Edellä mainittujen pitkän ajan tavoitteiden toteutuminen edellyttää tuotannon tehostamista ja Kiinan teollisuuden nousemista kansainvälisissä arvoketjuissa ylöspäin. Xin mukaan Kiina ei ole sulkeutumassa, vaan jatkaa avautumista ja markkinauudistuksia, mikä tarkoittaa mm. palvelusektorin avaamista. Valuuttakurssin ja korkojen vapauttamista jatketaan kuten myös valtionyritysten vahvistamista ja ylikapasiteettialojen tervehdyttämistä (ns. tarjontapuolen reformit) sekä velan kasvun jarruttamista

Ideologian ja puolueen rooli tulivat puheessa korostetusti esille. Minkään asian ei anneta uhata puolueen valtaa. Puheessa demokratia, lainmukaisuus ja tasa-arvo määrittyvät Kiinan "sosialistisen demokratian" kautta. Korruptio on suurin uhka puolueelle ja sen vastainen taistelu jatkuu.

Tulevien vuosikymmenten tavoitteita lukuun ottamatta Xin puhe ei juurikaan tarjonnut sellaisia talouteen tai talouspolitiikkaan liittyviä uusia elementtejä, joiden voisi suoraan ajatella muuttavan talouspolitiikan viritystä tai näkymiä. Vaikka puheessa korostettiin talouskasvun laatua, se ei antanut vastausta siihen, tulisiko vuosittaisista kasvutavoitteesta luopua, jotta velkakehitys ja kasvu saataisiin kestävämmälle pohjalle. Pitäytyminen vuotta 2020 koskevassa "kohtuullisen vauras yhteiskunta" -tavoitteessa, joka on määritelty BKT:n kaksinkertaistamisena vuosien 2010–2020 välillä, saattaa kuitenkin viitata siihen, että vuosittaisista kasvutavoitteista on vaikea luopua lähivuosina. Talouden näkökulmasta nykyinen ideologian merkityksen korostaminen sotii aikaisempaa pragmaattisuutta korostavaa lähestymistapaa vastaan ja syö siten myös markkinauudistusten uskottavuutta.

Viiden vuoden välein järjestettävään viikon kestävään konferenssiin osallistuu noin 2 300 edustajaa, jotka hyväksyvät 205 henkilön puolueen keskuskomitean, joka puolestaan valitsee pääsihteerin, 25 edustajan politbyroon sekä tällä hetkellä 7 jäsenisen politbyroon pysyväiskomitean. Xin uudelleenvalinnan ja tärkeimpien puolue-elinten henkilömuutosten odotetaan sinetöivän Xin jo nyt vahvan aseman.


Näytä viikkokatsaus 2017/41 Näytä viikkokatsaus 2017/43