BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/42

Julkisen talouden linjauksissa vuosille 2018−20 finanssiministeriö arvioi konsolidoidun budjetin (federaation, alue- ja kuntabudjettien sekä valtion sosiaalirahastojen) menojen lisääntyvän 3,7 % vuodessa eli hiukan ennustettua inflaatiota hitaammin. Menoja lisää mm. palkkamenojen kasvu. Presidentti Putinin hiljattain tekemän aloitteen mukaan palkkojen inflaatiokorotus myönnetään myös niille julkisen sektorin työntekijöille, jotka eivät kuulu keväällä 2012 päätettyjen korotusten piiriin. Lisäksi minimipalkka on määrä korottaa virallisen elintasominimin tasolle vuoden 2019 alkuun mennessä. Palkkakulujen osuus konsolidoidun budjetin menoista on yli neljäsosa.

Sosiaalimenot, jotka ovat 35 % kokonaismenoista, lisääntyvät noin 3 % vuodessa eli supistuvat reaalisesti, sillä tänä vuonna palautettu eläkkeiden inflaatioindeksointi ei enää koske työskenteleviä eläkeläisiä (virallisten tilastojen mukaan noin 35 % eläkeläisistä).

Palkankorotuspäätökset lisäävät menoja terveydenhoitoon, koulutukseen ja hallintoon melko nopeasti ensi vuonna. Terveydenhoitomenoja nostaa myös muutamia vuosia käynnissä ollut sairausvakuutuksen kehittäminen. Terveydenhoitomenot nousevat lähes 12 prosenttiin kokonaismenoista.

Menojen talouden eri sektoreille kaavaillaan lisääntyvän runsaat 3 % vuodessa sekä sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen menojen 2 % vuodessa. Puolustusmenoja aiotaan vähentää ensi vuonna jyrkästi, mutta silti menot ovat lähivuosina inflaationkin huomioon ottaen vuosien 2012−13 jo huomattavasti kohotetulla tasolla.

Vuosien 2019−20 menoarvioita voidaan pitää vasta suuntaa-antavina ja niihin voi tulla muutoksia. Budjettiin on myös varattu kohtalaisesti kohdentamattomia menoja.

Venäjän julkisen talouden menot pääluokittain 2011–20

Lähde: Finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2017/41 Näytä viikkokatsaus 2017/43