BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/41

Syyskuussa kuluttajahinnat nousivat 3 % vuotta aiemmasta eli maltillisinta vauhtia koko nyky-Venäjän historiassa. Myös inflaatio-odotukset ovat laskeneet matalammiksi kuin koskaan aiemmin. Inflaatio on tänä vuonna hidastunut edelleen selvästi vaimean talouskehityksen, keskuspankin kohtalaisen kireän rahapolitiikan ja ruplan vahvistumisen myötä. Venäjän keskuspankin arvion mukaan 1 prosentin muutos ruplan kurssissa vaikuttaa inflaatiovauhtiin 0,1-0,15 prosenttiyksiköllä muutaman kuukauden viiveellä.

Inflaatio on painunut ensimmäistä kertaa myös alle keskuspankin 4 prosentin tavoitteen, mutta keskuspankki arvioi sen johtuvan väliaikaisista tekijöistä. Viime kuukausina inflaatiota onkin hillinnyt erityisesti kasvisten ja hedelmien hintojen lasku harvinaisen hyvän sadon myötä. Syyskuussa elintarvikkeiden hinnat nousivat 2 %, muiden tavaroiden 3 % ja palveluiden 4 % vuotta aiemmasta.

Useimmissa ennusteissa tämän ja ensi vuoden inflaation ennakoidaan olevan noin 4 %, mikä mahdollistaisi keskuspankin jatkavan avainkoron laskemista nykyisestä 8,5 prosentista. Keskuspankki arvioi 4 prosentin inflaatiotavoitteensa kanssa sopusoinnussa olevaksi avainkoron pitkän aikavälin tasapainotasoksi 6,5–7 %.


Näytä viikkokatsaus 2017/40 Näytä viikkokatsaus 2017/42