BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/39

Pankkilainakanta kasvoi elokuussa 13 % vuotta aiemmasta. Vaikka kotitalouksille myönnettyjen lainojen kasvu on hieman hidastunut viime kuukausina, kasvaa kotitalouksien lainakanta huomattavasti koko lainakantaa nopeammin (elokuussa +30 % vuodentakaisesta). Tammi-elokuun uusista lainoista yli puolet meni kotitalouksille, joista suurin osa on asuntolainoja. Koko pankkilainakanta on noin 150 % BKT:stä, josta kotitalouslainojen osuus on neljännes.

Yritysten, valtionhallinnon ja pankkisektorin ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden pankkilainaus on tänä vuonna hidastunut ja lainakanta kasvanut noin 8 %:n vuosivauhtia. Pankkisektorin ulkopuolinen rahoitus on yrityksille yhtä tärkeämpää. Kokonaisrahoituksen (TSF) kanta kasvoi elokuussa yhä 13 % vuodentakaisesta. Varjopankkisektorin lainaus on jälleen kiihtynyt ja yritykset hankkivat rahoitusta myös uusien, TSF-määritelmän ulkopuolisten, rahoitusinstrumenttien avulla.

Lavean rahan määrän kasvu on hidastunut kuluvana vuonna ja elokuussa M2 kasvoi 9 % vuotta aiemmasta. Kehityksen taustalla ovat pääosin muut tekijät kuin velkaantumisen hidastuminen, mm. rahoitustapahtumien nopeutuminen. Kiinan keskuspankki kertoi tuoreimmassa rahapolitiikkaraportissaan pienentäneensä M2:n roolia rahapolitiikan mittarina, sillä sen yhteys talouskehitykseen on vähentynyt.

Suhteessa BKT:hen velkaantumisvauhti on hidastunut, muttei taittunut. Sekä TSF:n että pankkilainakannan vuosikasvu oli tammi-elokuussa keskimäärin 13 %, kun nimellinen BKT kasvoi tammi-kesäkuussa vähän yli 11 %. BIS:n tilastoissa Kiinan kokonaisvelka suhteessa BKT:hen oli maaliskuun lopussa 258 %, yli 7 %-yksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lainakannan ja kokonaisrahoituksen (TSF) kasvu Kiinassa

Lähde: CEIC, PBoC ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/38 Näytä viikkokatsaus 2017/40