BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/39

Kiinan BKT:n kasvu piristyi alkuvuonna 6,9 prosenttiin. Piristymisen odotetaan jäävän tilapäiseksi ja BOFIT ennustaa kasvun hidastuvan vuoden loppua kohti. BKT:n odotetaan kasvavan noin 6,5 % kuluvana vuonna, 6 % vuonna 2018 ja 5 % vuonna 2019. Hidastumisesta huolimatta kasvuvauhti on nopeaa kehittyneisiin talouksiin nähden, joten elintasoero kapenee. Kasvu nojaa jatkossakin kotimarkkinoihin. Kulutuskysynnän ja investointien kasvua ylläpitävät tulojen suhteellisen ripeä kasvu, kaupungistuminen ja tuottavuuden paraneminen.

Talouskasvun hidastuminen on Kiinalle luonnollinen kehityskulku, sillä kasvua jarruttavat suuret rakenteelliset tekijät kuten talouden suuri koko, ikääntyminen ja työikäisen väestön supistuminen sekä ympäristöongelmat. Lisäksi talouden rakennemuutos etenee, mikä näkyy investointien kasvun hidastumisena ja vastaavasti kotimaisen kulutuskysynnän ja palveluiden merkityksen kasvuna. Myös tuottavuuden kasvu on hidastunut, kun helpoimmat tuottavuutta parantaneet uudistukset on jo tehty ja palveluiden osuus tuotannosta kasvaa.

Kiina asetti vuonna 2012 tavoitteekseen kaksinkertaistaa vuoden 2010 reaalisen BKT:n määrän vuoteen 2020 mennessä. Jotta BKT:n kasvu on saatu vauhditettua tavoitteen mukaiseksi, taloutta on elvytetty voimakkaasti. Myös paineet tilastojen peukalointiin näyttävät kasvaneen. Samalla Kiina on velkaantunut hyvin nopeasti. Kokemukset muista maista osoittavat, että vuosikaudet nopeana jatkuva velkaantuminen johtaa lähes poikkeuksetta kriisiin. Rahoitussektorin ongelmien vakavuus on noussut myös ylimmän johdon julkisiin puheisiin, mutta merkittäviä toimia velkaantumisen kasvun hidastamiseksi ei ole tehty. Rahoitusmarkkinakriisin ja talouskasvun jyrkän hidastumisen mahdollisuutta ennustejaksolla ei voi poissulkea.

Lokakuun puoluekongressi voi olla talouspolitiikan taitekohta. Viime aikojen toimet ylenmääräisen vakauden vaalimiseksi ja puolueen vallan kasvattamiseksi vievät kuitenkin uskoa todellisilta markkinauudistuksilta.

Kiinan BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste

Lähde: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/38 Näytä viikkokatsaus 2017/40