BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/38

Useat Kiinan tilastoviraston julkistamista talousluvuista viittaavat talouskasvun hidastuneen elokuussa. Vähittäiskaupan reaalikasvu hidastui 9 prosenttiin vuotta aiemmasta ja teollisuustuotannon kasvu 6 prosenttiin. Selvimmin kasvun hidastuminen näkyy kiinteissä investoinneissa (FAI), jotka varovaisellakin inflaatioarviolla supistuivat reaalisesti elokuussa vuotta aiempaan nähden. Etenkin yksityiset investoinnit ovat vähentyneet, mutta julkistenkin investointien reaalikasvu jäi vaivaiseen 1 prosenttiin. Sektoreittain tarkasteltuna teollisuuden ja rakentamisen reaaliset investoinnit ovat koko kuluvan vuoden supistuneet vuotta aiempaan nähden. Etenkin kaivosteollisuuden investoinnit supistuvat. Palvelusektorin investoinnit ovat sen sijaan edelleen kasvussa, mutta kasvu on hidastunut selvästi ja vähittäis- sekä tukkukaupassa investoinnit jopa supistuvat. Jotkut epäilevät heikon investointikehityksen viittaavan siihen, että yritykset pyrkivät velkaantumisen vähentämiseen. Keskuspankin tilastojen mukaan velkaantuminen on kuitenkin jatkunut edelleen nopeana.

Kiinan reaalitalouden indikaattoreita, %

Lähde: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/37 Näytä viikkokatsaus 2017/39