BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/38

Viime perjantaina (15.9.) pidetyssä säännöllisessä korkokokouksessaan keskuspankin johtokunta päätti laskea rahapolitiikan avainkorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä 8,5 prosenttiin. Tämä oli neljäs koronlasku tämän vuoden aikana. Vuoden alussa korko oli 11 %. Keskuspankki pitää edelleen mahdollisena avainkoron uutta laskua tämän vuoden jälkipuoliskon aikana.

Nyt tehtyä päätöstä koron laskusta keskuspankki perusteli lähinnä sillä, että inflaatio on lähellä tavoiteltua 4 prosenttia. Inflaatio hidastui elokuussa, ja kuluttajahinnat olivat enää 3,3 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Vielä kesäkuussa lukema oli 4,4 %. Elokuun hidas inflaatio johtui kuitenkin suurelta osin vihannesten ja hedelmien hinnoista, joiden kausipudotus on ollut epätavallisen suuri (heinä-elokuussa hinnat ovat pudonneet enemmän vain neljänä vuonna viimeisen 16 vuoden aikana). Keskuspankki totesikin yhdeksi inflaatioriskiksi elintarvikkeiden hintojen vaihtelun sekä ylipäätään tavoitetta korkeamman inflaation riskit suuremmiksi kuin tavoitetta matalamman inflaation riskit.

Muiksi inflaatioriskeiksi keskuspankki mainitsi maailmanmarkkinoiden hintojen vaihtelut, palkkojen nousun sekä kotitalouksien säästämisen tuntuvan vähenemisen ja kulutuksen nopean nousun. Niiden ohella keskuspankki painotti, että vaikka inflaatio-odotukset ovat keskuspankin teettämän seurannan mukaan laskeneet historialliselle minimitasolle, odotukset eivät ole vielä ankkuroituneet mataliksi ja ne ovat herkkiä hintojen sekä ruplan kurssin muutoksille.

Keskuspankki totesi, että myös jatkossa tavoitteena on pitää inflaatio lähellä 4 prosenttia. Keskuspankki ei asettanut inflaatiolle sallittua vaihteluväliä, vaikka keskustelikin tästä mahdollisuudesta. Inflaation poikkeamiin tavoitteesta aiotaan reagoida vain, jos ne luovat uhkan pysyvämmästä poikkeamasta esimerkiksi vaikuttamalla inflaatio-odotuksiin. Yllä mainittuja eroja kuluneen kesän inflaatiotahdissa keskuspankki ei katso poikkeamaksi vaan inflaatiotavoitteen puitteisiin mahtuvaksi vaihteluksi.


Näytä viikkokatsaus 2017/37 Näytä viikkokatsaus 2017/39