BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/38

Syyskuun puolivälissä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti, että EU luo uuden kehikon ulkomaisten yritysten unionin alueella tekemien yritysostojen valvomiseksi. Komission huolena on erityisesti korkeaan teknologiaan, logistiikkaan, tietoliikenteeseen ja energiaan sekä muille strategisille sektoreille kuuluvien yritysten joutuminen ulkomaisten valtionyritysten hallintaan. Komissio sanoo aloittavansa EU:hun tulleiden suorien sijoitusten analyysin sekä kokoaa jäsenmaiden edustajista koordinaatioryhmän keskustelemaan suoriin sijoituksiin liittyvistä huolista ja ratkaisuista.

EU-komission esityksen taustalla on kiinalaisinvestointien voimakas lisääntyminen Euroopassa. Kahdellatoista jäsenmaalla on kuitenkin jo kansallinen järjestelmä, jonka puitteissa ulkomaisia investointeja strategisille sektoreille voidaan rajoittaa. Vaikka Ranskan presidentti Emmanuel Macron peräsi kesällä EU:lta toimia asiassa, osa jäsenmaista katsoo kansalliset järjestelmät riittäviksi ja pelkää komission esityksen lisäävän vain byrokratiaa.

Kiina on luonnollisesti tuominnut EU:n suunnitelmat ja puhunut kaupan ja investointien vapauden puolesta. OECD:n seuraamista maista Kiina itse on kuitenkin yksi voimakkaimmin ulkomaisia investointeja rajoittavista maista, kun taas EU-maat ovat avoimimpien maiden joukossa. Asetelma lisää EU:ssa paineita rajoittaa kiinalaisyritysten toimintaa.


Näytä viikkokatsaus 2017/37 Näytä viikkokatsaus 2017/39