BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/31

Rosstatin mukaan talouden työllisten määrä oli kesäkuussa noin 72,4 milj. henkilöä eli hieman enemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan työttömien määrä on hieman supistunut. Ennakkotietojen mukaan ILO:n määritelmän mukainen työttömyysaste oli kesäkuussa 5,2 %. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia. Moskovassa työttömyysaste oli vain 1,4 % ja Pietarissa 1,6 % kun taas useissa Pohjois-Kaukasuksen tasavalloissa työttömyysaste on reilusti yli 10 %.

Työttömyys on laskenut liki trendinomaisesti koko 2000-luvun työmarkkinoiden sopeutumisen tapahtuessa lähinnä palkkojen kautta. Kehityksen taustalla on työikäisen väestön supistuminen. Työikäinen väestö oli suurimmillaan 90 milj. henkeä vuonna 2005, kun viime vuoden lopussa työikäisiä oli 83 miljoonaa. Työikään tulevat ikäluokat ovat ainakin seuraavat 15 vuotta pienempiä kuin siitä poistuvat, joten nopeaa muutosta ei ole odotettavissa. Yhtenä ratkaisuna on esitetty eläkeiän nostoa, mikä kasvattaisi työikäisen väestön kokoa. Suurta vaikutusta työvoiman määrään muutoksella tuskin olisi, sillä merkittävä osa eläkeläisistä jatkaa työntekoa myös eläkkeelle jäätyään. Venäjällä työhönosallistumisaste onkin 15 vuodessa noussut takaisin selkeästi OECD-maiden keskiarvon yläpuolelle.

Venäjän työikäinen väestö ja työhönosallistumisaste

Lähde: Rosstat, OECD, CEIC


Näytä viikkokatsaus 2017/30 Näytä viikkokatsaus 2017/32