BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/30

Koko kevään jatkuneen nousun jälkeen kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto supistui hieman kesäkuussa. Tuotantoa oli kesäkuussa 3,5 % ja tammi-kesäkuussa 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut vuoden ajan, ja tammi-kesäkuussa kasvu vuodentakaisesta oli runsaat 3 %. Maakaasun tuotanto on lisääntynyt peräti 13 % ja raakaöljyn tuotanto lähes 2 %. Jalostusteollisuuden kasvu taittui kesäkuussa ja tammi-kesäkuun osalta kasvu vuodentakaisesta jäi vähän yli prosenttiin.

Kausitasoitettu vähittäiskaupan myynnin määrä lisääntyi edelleen hiukan kesäkuussa, ja myyntiä oli touko-kesäkuussa noin prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien kulutus on tänä vuonna kuitenkin toipunut hieman ripeämmin kuin vähittäiskaupan lukemat antavat ymmärtää, sillä venäläisten ostokset ulkomailla ovat elpyneet hyvin nopeasti. Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat nousseet viime kuukausina, ja ne olivat touko-kesäkuussa vuodentakaisella tasolla. Kotitalouksien vähentynyt säästäminen ja luotonoton vähittäinen elpyminen on viime kuukausina tukenut kulutusta selvästi enemmän kuin tulojen nousu.

Maataloustuotanto on kasvanut tänä vuonna hyvin vaisusti, tammi-kesäkuussa vain 0,2 % vuodentakaisesta. Rakentaminen sen sijaan lisääntyi pitkän alamäen jälkeen touko-kesäkuussa, ja rakennustoimintaa oli 4–5 % vuodentakaista enemmän. Nopeimmin talouden pääsektoreista ovat kasvaneet tavarakuljetukset johtuen sekä rautatiekuljetuksista että energian putkikuljetuksista. Kuljetusten volyymi oli tammi-kesäkuussa yli 7 % vuodentakaista suurempi.

Talouden pääsektoreiden reaalinen kehitys 2011–2017

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/29 Näytä viikkokatsaus 2017/31