BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/32

Sekä tavaraviennin että -tuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 30 % vuotta aiemmasta. Tuonnin kasvu jopa kiihtyi hieman toisella neljänneksellä, kun taas viennin kasvu hiipui alkuvuoteen verrattuna. Nopeasta kasvusta huolimatta sekä vienti että tuonti ovat yhä kaukana aiempien vuosien huipputasoistaan.

Tavaraviennin arvo kasvoi huhti-kesäkuussa edelleen pitkälti korkeampien vientihintojen takia, mutta myös viennin kokonaismäärä näyttää lisääntyneen yhä hieman. Tuotetasolla mm. maakaasun, rautamalmin, hiilen, vehnän ja kuparin vientimäärät kasvoivat. Sitä vastoin raakaöljyn ja öljytuotteiden vientimäärät supistuivat vuotta aiemmasta.

Tavaratuonnin arvo kasvoi huhti-kesäkuussa kaksinumeroisin lukemin lähes kaikissa tuoteryhmissä. Nopeimmin kasvoi metallitavaroiden tuonti, noin 50 % vuotta aiemmasta sekä arvolla että määrällä mitattuna. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo kasvoi yli kolmanneksella.

Tavarakaupan maarakenne on tänä vuonna pysynyt lähes ennallaan: EU-maiden osuus oli 44 %, Aasian maiden 27 %, Euraasian talousliiton maiden 9 % ja Yhdysvaltojen 4 %.

Venäjän tuonnin arvon kasvu eräissä tuoteryhmissä 1H17

Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2017/31 Näytä viikkokatsaus 2017/33