BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/29

Tilastoviraston mukaan bruttokansantuotteen kasvu jatkui ensimmäisen neljänneksen tapaan 6,9 prosentin vuosivauhtia. Edelliseen neljännekseen verrattuna talouskasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa 1,7 prosenttiin. Kuluvan vuoden "noin 6,5 %" -kasvutavoite on mahdollista saavuttaa, vaikka virallinen kasvuvauhti hieman hidastuisikin vuoden jälkipuoliskolla.

Talouskasvua nosti erityisesti teollisuustuotannon piristyminen niin koti- kuin ulkomaisen kysynnän tukemana. BKT-tilinpidossa teollisuuden kasvuvauhti kiihtyi alkuvuonna 6,5 prosenttiin (6 % v. 2016) ja palvelusektorin kasvu pysyi noin 8 prosentissa. Kuukausi-indikaattorit tukevat tätä kuvaa. Teollisuustuotannon kasvu kiihtyi kesäkuussa lähelle 8 prosenttia ja vähittäiskauppa kasvoi 10 %. Kiinan tullin tilastoiman vientirahdin määrä on myös kääntynyt kuluvana vuonna kasvuun, kun koko viime vuoden se oli edellisvuotta pienempi.

Talouskasvu on yhä enemmän kulutuskysynnän varassa, sillä investointikasvu on alkuvuonna hidastunut. Kiinteiden investointien (FAI) reaalikasvu jäi huhti-kesäkuussa 4 prosenttiin ja yksityisten investointien kasvu 2 prosenttiin. Julkisia investointeja ovat pitäneet yllä infrastruktuuri-investoinnit, jotka kasvoivat tammi-kesäkuussa reaalisesti 17 % ja kattoivat viidenneksen kaikista investoinneista. Kotimaista kulutusta tukee suhteellisen hyvä tulokehitys. Tilastoviraston mukaan reaalitulojen kasvuvauhti nousi alkuvuonna prosenttiyksiköllä viime vuoteen verrattuna ja oli yli 7 %.

Kiinan talouden indikaattorien kehitys

Lähteet: Macrobond, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/28 Näytä viikkokatsaus 2017/30