BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/29

IMF piti Venäjän BKT-ennusteen vuodelle 2017 ennallaan (1,4 % öljynhinnalla 53 dollaria) ja arvioi BKT:n potentiaalisen kasvun olevan keskipitkällä aikavälillä 1,5 % vuodessa, jos uudistuksia ei tehdä. IMF:n mukaan nykyinen valtion budjettivajetta supistava linja on sopiva sopeutumiseksi pysyvästi matalampaan öljynhintaan. IMF kuitenkin kehotti kestävämpiin ja paremmin kohdistettuihin toimiin mm. sosiaalimenojen osalta sekä eläkejärjestelmän uudistamiseen, jotta kasvua tukeviin menoihin mm. infrastruktuuriin on varaa (Venäjän uudesta budjettisäännöstä ks. yllä).

IMF näki rahapolitiikan virityksen kireänä ja suositteli lisää keventämistä, joskin vähitellen, johtuen inflaation nousuriskistä. Se kehotti myös selventämään tämän vuoden jälkeistä inflaatiotavoitetta ja sitä koskevaa viestintää. Pankkiuudistuksissa tulisi ongelmapankkeja koskien mm. uusia omistajien pääomitusvelvoitteita, poistaa tase-erien hankintaa haittaavia esteitä ja korvata keskuspankkirahoitus valtion rahoituksella sekä muutoin mm. tiukentaa sisäpiiriluototuksen rajoja ja vahvistaa rahanpesun vastaista järjestelmää.

Vähäisiksi jääneiden talousuudistusten prioriteeteiksi IMF arvioi mm. omistusoikeudet, yksityistämisen, työmarkkinat, innovointia tukevan liiketoimintaympäristön sekä vahvemmat kauppasuhteet.


Näytä viikkokatsaus 2017/28 Näytä viikkokatsaus 2017/30