BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/29

Pekingissä pidettiin viime viikonloppuna joka viides vuosi järjestettävä kansallinen rahoitussektorin työkonferenssi, jota johti presidentti Xi. Reformit ja rahoitussektorin avaaminen jäivät Xin puheessa poikkeuksellisesti taka-alalle ja pääpaino keskittyi rahoitussektorin rooliin reaalitalouden palvelijana ja sektorin riskien minimoimiseen. Tämä voi analyytikoiden mukaan tarkoittaa velkaongelman siirtymistä keskusjohdon prioriteettilistan kärkeen. Xi kohdisti kritiikkinsä erityisesti valtionyhtiöihin, joista osa jatkaa toimintaansa ainoastaan halvan velkarahan turvin (nk. zombie-yritykset) sekä varjopankkisektorin lainanannon nopeaan kasvuun.

Talousreformien osalta konferenssin anti oli aiempaa vaisumpi. Konferenssissa julistettiin perustettavaksi Rahoitusvakauden ja -kehityksen komitea, joka toimii keskusjohdon alaisuudessa ja koordinoi laaja-alaisesti kolmen nykyisen regulaattorin sekä keskuspankin harjoittamaa sääntelyä. Nykyisellään Kiinan pankki-, arvopaperi- ja vakuutussektoreilla on omat regulaattorinsa, joiden välinen kilpailu on johtanut sääntelyn ongelmiin ja markkinariskien sekä velkaantumisen kasvuun. Keskuspankki saanee komiteassa johtavan roolin, mutta komitean organisaatiosta tai työstä ei ole vielä lisätietoja.

Useat Kiinaa seuraavat tahot pitävät nopeaa velkaantumisen kasvua keskeisimpänä talouden riskinä ja viime aikoina myös puoluejohdon linja yritysten velkaantumiseen on tiukentunut. Sääntelyn kiristymisen uskotaan hidastavan Kiinan talouskasvua alkuvuoden korkeista lukemista.


Näytä viikkokatsaus 2017/28 Näytä viikkokatsaus 2017/30