BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/28

Keskuspankin maksutasetietojen mukaan Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen kaltaisesti myös toisella neljänneksellä huomattavasti (yli viidesosan) suuremmat kuin vuotta aiemmin, jolloin tulot olivat hyvin matalalla tasolla. Tulot ovat lisääntyneet sekä energian että muiden tavaroiden viennistä, mikä edelleen toisella neljänneksellä johtui merkittävässä määrin vientihintojen noususta. Myös palveluviennin tulot ovat jatkaneet kasvuaan.

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin menojen kasvu vuodentakaisesta oli toisella neljänneksellä sama kuin ensimmäisellä neljänneksellä eli noin 25 %. Tavaratuonnin menot olivat noin 30 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Suuruudeltaan menot olivat euroissa samaa kokoluokkaa kuin vuonna 2011 niin kokonaistuonnin kuin tavaratuonnin osalta. Palvelujen tuonti lisääntyi selvästi hitaammin, mutta siihen sisältyvä matkailupalvelujen tuonti (venäläisten matkailijoiden ulkomailla tekemät tavaroiden ja palvelujen ostot) kasvoi noin 30 %.

Venäjän tavarakaupan tase oli toisella neljänneksellä tavalliseen tapaan huomattavan ylijäämäinen ja palvelujen kaupan tase alijäämäinen. Muu vaihtotase oli kuitenkin hieman tavanomaista alijäämäisempi, mikä johtui lähinnä Venäjän yrityssektorille tehtyihin sijoituksiin liittyvistä osinko- ja korkomaksuista ulkomaille. Koko vaihtotase oli hiukkasen alijäämäinen.

Venäjän ulkomaankauppa (tavarat ja palvelut) 2007–2017

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2017/27 Näytä viikkokatsaus 2017/29