BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/25

Kiinan tilastoviraston julkaisemien vuoden 2016 palkkatietojen mukaan kaupunkialueilla keskipalkat (sis. bonukset ja muut palkkiot) valtion organisaatioissa ja valtio-omisteisissa yrityksissä nousivat reaalisesti vajaat 7 % edellisvuodesta ja olivat 5 630 juania (770 euroa) kuukaudessa. Valtio-omisteisella sektorilla työskentelee vajaa puolet Kiinan kaupunkialueiden työllisistä.

Yksityisellä sektorilla palkkataso on huomattavasti matalampi, keskimäärin 3 570 juania (490 euroa) kuukaudessa, ja palkkojen nousukin hieman hitaampaa. Yksityisellä sektorilla reaalipalkka kasvoi viime vuonna keskimäärin 6 %, kun vielä vuosina 2011–2014 se kasvoi valtionsektorin palkkoja nopeammin. Siirtotyöläisten reaalipalkka kaupungeissa kasvoi 4 % ja keskimääräinen palkkataso oli 3 230 juania (440 euroa) kuukaudessa.

Valtio-omisteisella sektorilla IT-ala nousi ohi rahoitussektorin palkkatilastojen kärkeen. Yksityisen sektorin palkat ovat valtionsektoria alhaisemmat myös toimialakohtaisesti, joskin suhteelliset erot vaihtelevat. Palkkatasoissa on myös suuria eroja kaupunkien välillä.

Työvoima- ja sosiaaliturvaministeriön mukaan työllisten määrä kasvoi viime vuonna 1,5 miljoonalla 766 miljoonaan. Palvelusektorilla työskenteli 44 % työllisistä, maataloudessa 28 % ja teollisuudessa 29 %. Alkutuotannossa ja teollisuudessa työskentelevien määrä väheni, kun taas palvelusektorilla työskenteli viime vuonna noin 9 miljoonaa työntekijää enemmän kuin vuonna 2015. Kaupunkialueiden työllisten määrä kasvoi 10 miljoonaa 53 prosenttiin kaikista työllisistä.

Keskipalkka Kiinan julkisella sektorilla ja valtio-omisteisissa yrityksissä, euroa kuukaudessa

Lähteet: CEIC, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/24 Näytä viikkokatsaus 2017/26