BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/25

Teollisuustuotannon vuosikasvu pomppasi toukokuussa lähes 6 prosenttiin. Toukokuussa kasvua tuki jalostusteollisuus, mutta sen kehitys on tänä vuonna ollut hyvin vaihtelevaa mm. työpäivien lukumäärän vaihtelun vuoksi. Tammi-toukokuussa jalostusteollisuuden tuotanto kasvoi vain vajaan prosentin, kun taas kaivannaisteollisuudessa kasvua oli lähes 3 % vuotta aiemmasta. Raakaöljyä tuotettiin vajaat 2 % ja maakaasua 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaivannaistuotannon lisääntyminen nosti myös kuljetusten määrän 7 prosentin kasvuun pitkälti putkikuljetusten tukemana.

Myös vähittäiskauppa näyttää vihdoin kääntyneen hienoiseen kasvuun. Toukokuussa kauppa kasvoi 0,7 % vuotta aiemmasta ja päivitettyjen tilastojen valossa kauppa ylsi jo huhtikuussa nipin napin kasvuun. Kauppaa on tukenut palkkojen nousu ja inflaation hidastuminen, mutta kokonaisuudessaan kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat edelleen supistuneet hieman.

Maataloustuotannon kasvu on hiipunut selvästi viime vuodesta ja tammi-toukokuussa kasvua oli enää 0,6 % vuotta aiemmasta. Sitä vastoin rakentamisessa kirjattiin toukokuussa pientä kasvua ensimmäistä kertaa tänä vuonna, vaikka asuntorakentaminen supistuikin edelleen.

Ainakin toistaiseksi Venäjän varovainen elpyminen näyttää nojaavan lähinnä öljy- ja kaasusektoriin. Rosstat vahvisti ennakkoarvionsa siitä, että BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 % vuotta aiemmasta. BKT:n kasvua tukivat pääosin kaivannaistuotanto sekä kuljetussektori ja samankaltainen kehitys vaikuttaa jatkuneen myös viime kuukausina. Talouden muilla aloilla elpyminen näyttää edelleen epävarmalta joistain positiivisista merkeistä huolimatta.

Venäjän vähittäiskauppa, teollisuustuotanto ja rakentaminen

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2017/24 Näytä viikkokatsaus 2017/26