BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/24

Presidentti Putin ehdotti hiljattain, että julkisen talouden budjeteista rahoitettuja palkkoja tulisi korottaa koskien myös niitä julkisen sektorin työntekijöitä, joita Putinin virkaanastumisensa yhteydessä antamat toukokuun 2012 ohjeet palkankorotustavoitteista eivät kata. Nyt ehdotettujen korotusten tulee tapahtua inflaatiovauhdin pohjalta sekä federaatiobudjetin ja aluebudjettien mahdollisuuksien mukaan. Putin pyysi hallitusta laatimaan korotusvaihtoehtoja sillä aikataululla, että korotukset voidaan ottaa huomioon vuoden 2018 budjettivalmisteluissa.

Työ- ja sosiaaliministeri Maksim Topilinin mukaan uudet palkankorotukset olisivat vähintään inflaatiotahdin mukaisia eivätkä välttämättä samansuuruisia kaikille korotusten saajille. Topilin vahvisti, että toukokuun 2012 ohjeiden mukaiset korotukset toteutuvat, jolloin eräiden sosiaali-, terveydenhoito-, opetus- ja kulttuurialojen työntekijäryhmien palkat ovat vuoden 2018 alussa 100 % tai 200 % hallintoalueen keskipalkasta. Putin totesi, että eräillä alueilla on ollut vaikeuksia täyttää tavoitteita. Tästä syystä federaatiobudjetista siirretään edellisten vuosien tapaan tänäkin vuonna palkkojen nostamiseen tarkoitettuja varoja aluebudjeteille.

Putin kiinnitti huomiota siihen, että toukokuun 2012 ohjeiden ulkopuolella olevien julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja ei ole korotettu budjettivaroilla muutamaan vuoteen. Reaalipalkat ovat nopean inflaation sekä niukkojen palkankorotusten johdosta laskeneet viime vuosina tuntuvasti julkisen sektorin keskeisillä aloilla kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa sekä siviili- ja puolustushallinnossa.

Julkisen sektorin keskeisten alojen palkkojen nousu, %

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/23 Näytä viikkokatsaus 2017/25