BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/25

Ilmansaasteet ovat merkittävä rasite Kiinan taloudelle, sillä ne aiheuttavat terveyshaittoja ja laskevat työn tuottavuutta. State of Global Air 2017 -raportin mukaan yli miljoonan kiinalaisen arvioidaan kuolevan vuosittain ennenaikaisesti ilmansaasteiden vuoksi, kun maailmanlaajuisesti ilmansaasteisiin liittyviä kuolemia lasketaan olevan noin neljä miljoonaa. RAND-yhtiö arvioi vuonna 2015, että ilmansaasteiden vuosittain aiheuttamat kulut vastasivat viime vuosikymmenellä noin 6,5 prosenttia Kiinan BKT:stä, ja tämän jälkeen kustannukset ovat lisääntyneet kaupungistumisen myötä. Ilmansaasteita on pyritty vähentämään mm. sulkemalla tehtaita, rajoittamalla autoilua ja vähentämällä kivihiilen osuutta energiantuotannosta. Koska monet ilmansaasteita vastaan suunnatuista toimista ovat luonteeltaan tuottavuutta heikentäviä, on korkeiden talouskasvutavoitteiden ja ympäristönsuojelun välillä tasapainoileminen vaikeaa. Virallinen tavoite vuodelle 2017 on ilmansaasteiden vähentäminen 10 prosentilla, mutta esimerkiksi tammi-huhtikuussa Pekingin, Tianjinin ja niitä ympäröivän Hebein ilmanlaatu oli huonontunut 20 % verrattuna kevääseen 2016.

Myös maan vesivarannot ovat poikkeuksellisen saastuneita. Kaksi kolmasosaa pohjavedestä ja yksi kolmasosa pintavedestä on saastunut käyttökelvottomaksi. Myös yli 80 % Kiinan merellisestä rantaviivasta on pahasti saastunutta jätteen ja kemikaalien vuoksi. Saasteiden lisäksi ilmastonmuutos varjostaa Kiinan rannikkojen elämää. Merkittävä osa Kiinan väestöstä asuu itäisellä rannikkoalueella, jota ilmastonmuutoksesta johtuva merenpinnan nousu uhkaa.


Näytä viikkokatsaus 2017/24 Näytä viikkokatsaus 2017/26