BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/24

Tilastoviraston julkistamien kuukausitilastojen mukaan teollisuustuotanto jatkoi reilun kuuden prosentin vuosikasvua, joskin tuotannon kasvu hieman hidastui huhtikuusta toukokuuhun. Myös ostopäällikköindeksit viittaavat kasvun hieman hidastuneen toukokuussa. Vähittäiskauppa sen sijaan jatkoi vahvaa noin 10 prosentin reaalista kasvua vuotta aiemmasta. Vahva kaupan kasvu viittaa siihen, että talouden rakennemuutos etenee.

Kiinteiden investointien reaalikasvu on painunut 4 prosenttiin vuotta aiemmasta. Toukokuussa julkisten investointien vuosikasvu hidastui noin 6 prosenttiin kun taas yksityisen sektorin investointien kasvu on ollut alkuvuoden suhteellisen tasaista 2–3 prosentin luokkaa. Julkisten investointien kasvu on ollut vuoden 2016 alusta lähtien selvästi nopeampaa mitä yksityisten investointien kasvu. Kaikista kiinteistä investoinneista noin 60 % on yksityisen sektorin tekemiä.

Toukokuussa kuluttajahintojen nousu hieman kiihtyi ja inflaatio oli 1,5 % vuotta aiemmasta. Hintapaineet kuitenkin vaikuttavat vaimeilta ja inflaatio on selvästi kuluvalle vuodelle asetettua 3 prosentin tavoitetta hitaampaa. Sen sijaan tuottajahintojen nousu hieman hidastui ja se oli toukokuussa 5,5 %. Tuottajahintojen nousun odotetaan jatkavan hidastumistaan tulevina kuukausina.

Teollisuustuotannon, kiinteiden investointien ja vähittäiskaupan reaalinen kehitys

Lähde: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/23 Näytä viikkokatsaus 2017/25