BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/24

Kommunistisen puolueen alainen korruption vastainen komitea (Central Commission for Discipline Inspection) ilmoitti, että Jilinin ja Sisä-Mongolian provinsseissa jotkut alueet tai yritykset ovat vääristelleet tilastoja. Tapauksista ei annettu enempää tietoa tässä vaiheessa. Tammikuussa paljastettiin vuosia jatkunut tilastojen vääristely Liaoningin provinssista. Myöhemmin tilastovirasto alensi Liaoningin provinssin BKT:n arvoa peräti reilulla 20 prosentilla. Esille on nostettu useita muitakin provinsseja lähinnä Kiinan pohjoisemmista osista, joissa talouskehitys on ollut epäilyksiä herättävää virallisten tietojen mukaan.

Paikallistason tilastojen vääristelyyn ajaa etenkin vääränlaiset kannustimet. Alueiden on päästävä johdon asettamiin kasvutavoitteisiin, sillä aluepäättäjien uranäkymät on käytännössä sidottu hyvään suoriutumiseen. Kannustinjärjestelmän muuttamisesta on keskusteltu pitkään, mutta käytännössä merkittäviä muutoksia ei järjestelmään ole tehty.

Tilastojen vääristely on haitallista etenkin kiinalaisen päättäjän kannalta, koska talouspolitiikan päätöksiä joudutaan tällöin tekemään virheellisen tiedon pohjalta. Aluetilastoihin liittyvät ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa ja niiden oikaisemiseksi kansallisista luvuista vastuussa oleva tilastovirasto on tehnyt alueilla omia mittauksiaan, joiden perusteella kansallisia lukuja on tarkistettu. Esimerkiksi alueiden ilmoittamat BKT:n kasvuluvut ovat tyypillisesti selvästi koko Kiinan BKT-lukua korkeammat. Liaoningin tapaus kuitenkin heittää varjon sen ylle, ovatko kansallisiin tilastoihin tehdyt korjaukset olleet riittävän suuria.


Näytä viikkokatsaus 2017/23 Näytä viikkokatsaus 2017/25