BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/24

Odotettua korkeampi öljyn hinta on lisännyt Venäjän budjettituloja ja finanssiministeri Siluanovin mukaan budjettimenoja on toistaiseksi pystytty rahoittamaan kassavaroista, joten öljyrahastojen varoja ei ole tarvinnut vielä käyttää tänä vuonna. Korjatun budjettiarvion mukaan rahastoista on kuitenkin määrä nostaa tänä vuonna yhteensä noin 1 700 mrd. ruplaa federaatiobudjetin alijäämän kattamiseen. Reservirahasto aiotaan kuluttaa tänä vuonna kokonaan ja loppualijäämä rahoitetaan pääosin Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta. Siluanovin arvion mukaan rahastovaroja aletaan nostaa vasta syksyllä.

Reservirahastossa oli toukokuun lopussa 930 mrd. ruplaa (16,5 mrd. dollaria) ja Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa 4 200 mrd. ruplaa (74 mrd. dollaria). Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta runsas kolmannes on sijoitettu mm. venäläisyritysten investointiprojekteihin ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin, joten rahastoissa olevat likvidit eli nopeasti käyttöön otettavat varat vastaavat noin 4 % BKT:stä.

Vuosille 2018–2019 laaditun kehysbudjetin mukaan suuri osa myös Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoista tullaan käyttämään lähivuosina budjettialijäämän kattamiseen. Rahastoon arvioidaan jäävän vuoden 2019 lopussa noin 2 800 mrd. ruplaa, josta 1 300 mrd. ruplaa on likvidejä varoja.

Venäjän öljyrahastot

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/23 Näytä viikkokatsaus 2017/25