BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/23

Tilastokeskuksen vuoden 2015 tilastot suomalaisyritysten tytäryhtiöistä ulkomailla nostivat Kiinan ensimmäistä kertaa suomalaisyritysten suurimmaksi ulkomaiseksi investointikohteeksi ohi Ruotsin ja Venäjän. Suomalaisyritysten bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen Manner-Kiinassa olivat 755 milj. euroa (kasvua 72 % edellisvuodesta). Investointeja vauhditti liikevaihdon vahva kehitys Kiinassa vuonna 2014, jolloin suomalaisyritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 32 %. Investoinnit vaihtelevat paljon vuodesta toiseen.

Kiinassa toimivien suomalaisyritysten määrä nousi 230:een. Yritysmäärän kasvusta huolimatta yhteenlaskettu henkilöstömäärä jatkoi laskuaan. Yritykset työllistävät enää noin 50 000 ihmistä, siinä missä huippuvuonna 2011 henkilöstömäärä oli vielä noin 70 000. Vuonna 2015 Kiinassa toimiva suomalaisyritys työllisti keskimäärin 220 henkilöä (335 vuonna 2011), mikä on vähenemisestä huolimatta huomattavasti enemmän kuin Venäjällä (121) tai ulkomailla ylipäätään (98) toimivat suomalaisyritykset keskimäärin työllistävät.

Kiinassa toimivien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto laski 4 %. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 10 mrd. euroa, mikä on selvästi enemmän kuin Venäjällä (7 mrd. EUR), mutta jää jälkeen Ruotsista (26 mrd. EUR) ja Yhdysvalloista (17 mrd. EUR).

Hongkongissa toimi 49 suomalaisyrityksen tytäryhtiötä. Ne ovat kuitenkin pieniä verrattuna Manner-Kiinassa toimiviin yrityksiin, ja niiden keskimääräinen liikevaihto oli viime vuonna vain 16 milj. euroa (Manner-Kiinassa 44 milj. euroa).

Suomalaisyritysten Kiinassa toimivat tytäryhtiöt

Lähde: Tilastokeskus


Näytä viikkokatsaus 2017/22 Näytä viikkokatsaus 2017/24