BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/23

Putinin tilaamat talouskehitysohjelmat esiteltiin presidentille toukokuun lopussa, mutta päätöstä lopullisesta ohjelmasta ei vielä tehty. Keskeisin ero esiteltyjen ohjelmien välillä näyttää yhä olevan raha- ja finanssipolitiikassa. Entisen finanssiministeri Kudrinin johdolla laaditussa ohjelmassa korostetaan vakaata talouskehitystä, johon päästään maltillisella raha- ja finanssipolitiikalla. Sitä vastoin Stolypinin klubin ohjelmassa perätään raha- ja finanssipolitiikan löysentämistä ja mittavia talouden elvytystoimia sekä keskuspankki- että budjettirahoituksella.

Rakennepolitiikassa ohjelmat ovat lähempänä toisiaan. Molemmissa kuulutetaan mm. liiketoimintaympäristön kohentamista, panostuksia koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä teknologian ja digitaalisen talouden kehittämistä. Kauppapolitiikassa Kudrinin ohjelma korostaa avoimuutta, kun taas Stolypinin klubi suosittelee protektionistisempaa linjaa.

Putinin lopulta valitseman talouspoliittisen ohjelman arvellaan tulevan olemaan yhdistelmä näissä ja hallituksen laatimassa ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä. Toistaiseksi presidentin talouspoliittisissa linjauksissa on usein korostettu talouden vakautta ja riippumattomuutta eli mm. julkisen talouden alijäämän ja inflaation hillintää sekä tuonninkorvausta. Viime viikon Pietarin talousfoorumissa uudeksi iskulauseeksi nousi digitaalinen talous.

Riippumatta ohjelman lopullisesta sisällöstä, keskeisintä on kuitenkin sen käytännön toteutus. Aiempien kehitysohjelmien osalta se on jäänyt vaatimattomaksi.


Näytä viikkokatsaus 2017/22 Näytä viikkokatsaus 2017/24