BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/23

Brysselissä pidetyn EU–Kiina-huippukokouksen pääteemana olivat kauppapolitiikka ja ilmastoasiat. Erimielisyyksien vuoksi osapuolet eivät kuitenkaan päässeet sopuun yhteisestä julkilausumasta. EU kokee, että Kiina suosii kotimaisia yrityksiään, sillä ulkomaiset yritykset altistuvat tiukemmalle sääntelylle. EU:ssa sen sijaan kiinalaisyritykset saavat toimia selvästi vapaammin. Kiina puolestaan kokee, että EU:n kuuluisi myöntää sille markkinatalousmaa-asema Kiinan WTO-jäsenyyden täytettyä 15 vuotta. Lisäksi Kiina pitää EU:n kiinalaiselle teräkselle asettamia polkumyyntitulleja protektionistisina. Ilmastokysymysten saralla maat olivat selvästi yksimielisempiä.

EU:n Kiinan kauppakamari julkaisi vuotuisen Business Confidence Survey -kyselytutkimuksensa huippukokouksen alla. Tutkimus tukee EU:n väitettä Kiinan kotimaisten yritysten suojelemisesta, sillä jo neljänä vuotena peräkkäin yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä on kokenut Kiinan rajoittavan niiden toimintaa. Yritykset raportoivat erityisesti investointeihin ja ympäristömääräyksiin liittyvistä esteistä, joita sovelletaan tiukemmin ulkomaisiin kuin kotimaisiin toimijoihin. EU:n ja Kiinan välillä neuvoteltavan investointisopimuksen toivotaan toteutuessaan tuovan helpotusta ongelmaan. Tästäkin huolimatta vain 15 % yrityksistä uskoo lainsäädännöllisten esteiden vähenevän tulevaisuudessa, siinä missä 40 % uskoo niiden kasvavan. Yhä suurempi osa eurooppalaisyrityksistä oli kuitenkin aiempia vuosia toiveikkaampia lähitulevaisuuden näkymistään. Yritysten tulokset parantuivat edellisvuodesta, vaikkakin pidemmän aikavälin näkymät pysyivät negatiivisina.


Näytä viikkokatsaus 2017/22 Näytä viikkokatsaus 2017/24