BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/23

Kiinteitä investointeja tehtiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Rosstat arvioi, että muissa kuin pienten yritysten ja harmaan talouden investoinneissa vuosikasvu oli edellisvuosien kaltaisesti hieman kokonaisinvestointien kasvua pienempi eli 0,4 %. Tähän luokitteluun kuuluvat investoinnit ovat valtaosin suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointeja. Arviot kausitasoitettujen investointien kehityksestä vaihtelevat jonkin verran. Rosstatin laskelmien mukaan investoinnit kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä vuoden 2016 jälkipuoliskolla, mutta eivät lisääntyneet tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Ensimmäinen neljännes toi käänteitä öljy- ja kaasuinvestointeihin. Investoinnit öljyn ja kaasun tuotantoon vähenivät kolmen edellisen vuoden kovan kasvun jälkeen. Sen sijaan investoinnit öljyn ja kaasun putkikuljetuksiin lisääntyivät supistuttuaan edelliset viisi vuotta lähes yhtä mittaa. Sähkösektorin investointien jyrkkä väheneminen jatkui. Myös jalostusteollisuuden investoinnit vähenivät edelleen.

Investointien reaalinen kasvu (suuret ja keskisuuret yritykset)

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2017/22 Näytä viikkokatsaus 2017/24