BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/22

Kiinan keskuspankki ja Hongkongin rahapolitiikkaviranomainen ilmoittivat 16.5. tulevansa avaamaan ulkomaisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa velkakirjoihin Manner-Kiinan pankkienvälisillä markkinoilla Hongkongista käsin. Aluksi sijoitukset sallitaan vain yhteen suuntaan, ilman kiintiöitä, ja mannerkiinalaisten mahdollisuutta sijoittaa Hongkongin velkakirjamarkkinoille tullaan tarkastelemaan myöhemmin. Useiden kommentaattorien mukaan päätös avata aluksi vain maahan tulevat sijoitusvirrat heijastelee nykyistä markkinatilannetta, jossa kiinalaispäättäjät ovat huolissaan pääoman ulosvirtauksesta. Tarkkoja tietoja yhteistyöohjelman toiminnasta ei vielä ole. Pääministeri Li sanoi maaliskuussa, että kaupankäynti pyritään aloittamaan kuluvana vuonna.

Monista epävarmuustekijöistä johtuen ohjelman ei uskota lyhyellä aikavälillä merkittävästi lisäävän ulkomaista kiinnostusta. Kiinalaisyritysten vakavaraisuuden arvioiminen on usein hankalaa, sillä Kiinan kansalliset luottoluokitukset poikkeavat kansainvälisistä käytännöistä. IMF:n tutkimus osoitti viime vuonna, että yli 90 % kiinalaisista velkakirjoista on saanut erinomaisen luottoluokituksen (AA tai AAA). Yhdysvalloissa vastaava luokitus on alle 2 prosentilla yrityksistä. Osaltaan tämä johtuu siitä, että useat liikkeellelaskijat ovat valtiosidonnaisia ja nauttivat implisiittisistä takauksista.

Kiinan joukkovelkakirjamarkkinat ovat kasvaneet nopeasti maailman kolmanneksi suurimmiksi Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen. Maaliskuun lopussa maan velkakirjamarkkinoiden koko oli 66 340 mrd. juania (9 600 mrd. USD). Velasta 35 % on valtion liikkeelle laskemaa, 39 % rahoitussektorin ja loput muiden yritysten. Velkakirjojen ulkomainen omistus on vähäistä, vain reilun prosentin markkinoiden koosta (830 mrd. CNY, 120 mrd. USD). Ulkomainen omistus on keskittynyt lähes täysin valtion ja valtio-omisteisten politiikkapankkien velkakirjoihin, ja suurin osa siitä on keskuspankkien hallussa. Viime vuoden lopussa IMF:lle raportoivien valtioiden valuuttavarannoista juanmääräisten sijoitusten arvo oli 85 mrd. USD, joka on tyypillisesti sijoitettu mm. valtion obligaatioihin.

Velkakirjojen (1 v.) korkokehitys pankkienvälisillä markkinoilla

Lähde: CEIC


Näytä viikkokatsaus 2017/21 Näytä viikkokatsaus 2017/23