BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/21

Kausitasoitettu vähittäiskaupan myynnin määrä lisääntyi Rosstatin mukaan huhtikuussa hiukan. Myyntiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Tätä ennen vähittäismyynnin luisu kesti 27 kuukautta, minkä vuoksi myynti oli edelleen huhtikuussa lähes 15 % pienempi kuin vuonna 2014. Kiinteät investoinnit olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ensi kertaa Venäjän talouden läpikäymän taantuman jälkeen selvästi vuodentakaista suuremmat (2,3 %), vaikka rakentaminen kehittyi edelleen melko heikosti.

Rosstatin mukaan kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto lisääntyi edelleen huhtikuussa, mikä nosti tuotannon koko tammi-huhtikuun osalta 0,7 % vuoden takaista suuremmaksi. Teollisuuden kasvun pääkannattimena oli edelleen kaivannaisteollisuus, jossa tammi-huhtikuun tuotanto muodostui lähes 2 % suuremmaksi kuin vuotta aiemmin. Maakaasua tuotettiin tammi-huhtikuussa 9 % enemmän kuin vuosi sitten. Jalostusteollisuuden tuotanto lisääntyi vaisummin, joskin myös se oli maalis-huhtikuussa hieman vuodentakaista suurempi.

Tavarakuljetusten kasvu on ollut nopeaa alkuvuonna, ja tahti yltyi huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa tavarakuljetusten volyymi oli 6,4 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Rautatiekuljetukset ja energian putkikuljetukset, jotka kuljetusetäisyyksien johdosta tuottavat valtaosan tavarakuljetusten volyymista, ovat lisääntyneet nopeasti.


Näytä viikkokatsaus 2017/20 Näytä viikkokatsaus 2017/22