BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/22

Yksi suurista kansainvälisistä luottoluokittajista, amerikkalainen Moody's laski viime viikolla Kiinan valtion luottoluokitusta yhden pykälän (ennen Aa3, nyt A1). Luokitus on nyt sama kuin Japanilla ja Virolla. Moody's arvioi, että Kiinan velkaantuminen jatkuu edelleen, kun tavoitteiden mukaiseen talouskasvuun pääsy edellyttää jatkuvaa talouden elvytystä. Kiinalla on painetta jopa lisätä elvytystä, kun tulevina vuosina rakenteelliset tekijät hidastavat talouskasvua entisestään. Valtion velkataakka kasvaa, ja valtion yrityksistä, politiikkapankeista ja paikallishallintojen perustamista yrityksistä mahdollisesti valtion hoidettavaksi päätyvät vastuut ovat lisääntyneet. Moody's arvioi myös, että rakenneuudistukset talouskasvun tervehdyttämiseksi ja velkaantumisen hidastamiseksi ovat riittämättömiä ja etenevät liian hitaasti. Viimeksi Moody's on laskenut Kiinan valtion luokitusta vuonna 1989. Muista suurista luottoluokittajista Fitch laski Kiinan luokitusta jo 2013.

Luottoluokituksen lasku ei juuri aiheuttanut markkinareaktioita. Laskua onkin pidetty lähinnä muistutuksena rahoitussektorin kasvaneista riskeistä. Sen sijaan Kiinan valtiovarainministeriö kommentoi välittömästi Moody'sin ilmoituksen jälkeen ja piti muutosta täysin perusteettomana.

Heti Kiina-päätöksen jälkeen Moody's laski myös Hongkongin erityistalousalueen luottoluokitusta. Päätöstä perusteltiin Hongkongin talouden hyvin läheisellä riippuvuudella Kiinasta. Joidenkin arvioiden mukaan tämä voi viitata siihen, että myös muiden lähialueen talouksien luokituksiin on laskupainetta. Sama voi koskea monien kiinalaisyritysten luokitusta, joskin valtion luokituksen lasku jo itsessään nostanee hieman yritysten ulkomaisen rahoituksen kustannuksia. Kiinalaisyrityksillä on suhteellisen vähän ulkomaista velkaa.


Näytä viikkokatsaus 2017/21 Näytä viikkokatsaus 2017/23