BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/22

Tammi-maaliskuussa tavaraviennin arvo kasvoi lähes 30 % vuotta aiemmasta. Venäjän koko tavaratuonti on kasvanut alkuvuonna suunnilleen samaa vauhtia vähitellen elpyvän kysynnän ja huomattavasti vahvistuneen ruplan tukemana. Vienti kasvoi lähes kaikissa tuoteryhmissä. Kone- ja laitevienti kasvoi 50 % ja elintarvikevienti 12 % vuotta aiemmasta. Suomen tavaravienti Venäjälle oli kuitenkin edelleen lähes 40 % vähäisempää kuin edellisessä vuosien 2012–13 huipussaan. Tavaraviennin kasvu jatkunee myös tulevina kuukausina, mutta alkuvuotta maltillisempana.

Tavaratuonnin arvo kaksinkertaistui tammi-maaliskuussa vuotta aiemmasta. Voimakas kasvu johtui lähinnä korkeammasta öljyn hinnasta sekä ilmeisesti Nordstream 2 -kaasuputkihankkeeseen liittyvistä putkitoimituksista.

Myös palveluvienti näyttää piristyneen tänä vuonna erityisesti matkailun vetämänä. Venäläisten yöpymiset Suomessa lisääntyivät tammi-maaliskuussa 23 % vuotta aiemmasta ja venäläisten Suomessa tekemissä ostoksissa kasvu näyttää olleen vieläkin voimakkaampaa.


Näytä viikkokatsaus 2017/21 Näytä viikkokatsaus 2017/23