BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/22

Sijoitusten nettovirta (ulkomaisten yritysten Venäjälle tekemät sijoitukset vähennettynä niiden Venäjältä kotiuttamilla sijoituksilla) oli viime vuonna 33 mrd. dollaria eli lähes viisinkertainen vuoden 2015 pohjalukemiin verrattuna ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2009. Tärkein yksittäinen sijoitusvirtoihin vaikuttanut tekijä oli joulukuussa toteutettu 19,5 %:n osuuden myynti Rosneftista Qatarin valtion investointirahastolle ja sveitsiläisyritys Glencorelle. Kaupan arvoksi ilmoitettiin noin 11 mrd. dollaria. Kaupan rahoitusjärjestelyjen vuoksi se näkyy tilastoissa lähinnä Singaporesta tulleina sijoituksina.

Ilman Rosneft-kauppaa suorien sijoitusten positiivinen nettovirta muodostui aiempien vuosien tapaan pääosin uudelleensijoitetuista voitoista, mikä osaltaan heijastaa ulkomaisten yritysten vähäistä kiinnostusta tehdä uusia investointeja Venäjälle. Maantieteellisesti suurimmat positiiviset nettovirrat olivat peräisin Bahamasaarilta ja Bermudasta. Sijoitukset voivat olla osin venäläistä alkuperää, sillä näihin ja useisiin muihin edullista verokohtelua tarjoaviin maihin suuntautuu myös suuri osa Venäjältä ulkomaille tehdyistä suorista sijoituksista.

Viime vuonna Venäjältä ulos suuntautuvien suorien sijoitusten nettovirta (venäläisyritysten ulkomaille tekemät sijoitukset vähennettynä niiden ulkomailta kotiuttamilla sijoituksilla) oli vajaat 23 mrd. dollaria eli lähes sama kuin vuotta aiemmin.


Näytä viikkokatsaus 2017/21 Näytä viikkokatsaus 2017/23