BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/21

Kiinan vaihtotaseen ylijäämä oli tammi-maaliskuussa 19 mrd. dollaria, kun vuosi sitten ylijäämää kertyi 45 mrd. dollaria. Neljän neljänneksen yhteenlaskettu vuositason vaihtotaseen ylijäämä painui maaliskuun lopussa 170 miljardiin dollariin, mikä on 1,5 % suhteessa BKT:hen. Ylijäämän pieneneminen johtuu pääasiassa tavarakaupan ylijäämän pienenemisestä, joka puolestaan heijastaa tuonnin vientiä nopeampaa kasvua.

Palvelutuonnin osuus Kiinan vaihtotaseen menoista on tällä vuosikymmenellä kasvanut 12 prosentista 20 prosenttiin. Tämä johtuu suurelta osin kiinalaisten lisääntyneestä ulkomaanmatkailusta. Vuositasolla kiinalaisten matkailumenot olivat maaliskuun lopussa yli 260 mrd. dollaria, mikä on 57 % koko palvelukaupan menoista. Matkailumenojen kasvu on kuitenkin hidastunut huomattavasti, sillä viimeisen vuoden aikana ne kasvoivat vain viitisen prosenttia, kun pari vuotta sitten kasvua oli kymmeniä prosentteja. Menojen kasvun hidastumien saattaa osin heijastaa Kiinan tiukentunutta valuuttakontrollia, sillä matkailumenojen on epäilty sisältävän myös puhdasta pääomien ulosvientiä.

Kiinan palveluviennistä saamat tulot ovat tällä vuosikymmenellä olleet vajaat 10 % vaihtotaseen tuloista. Palvelutaseen tuloista puolestaan viidennes tulee matkailusta. Viimeisen vuoden aikana saadut matkailutulot vähenivät hieman ja olivat 44 mrd. dollaria.

Tammi-maaliskuun pääomataseen tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin. On kuitenkin ilmeistä, että valuuttasäännöstelyn tiukentaminen on vähentänyt pääomien ulosvirtaa niin, että vaihtotaseen ylijäämä on suunnilleen kattanut pääomien ulosviennin. Valuuttavarannon muutos on siten ollut pieni. Maaliskuun lopussa koko valuuttavarannon arvo oli vajaat 3 100 mrd. dollaria. Tavarakauppaa ja valuuttavarantoa koskevien tietojen pohjalta Kiinan maksutasetilanne on pysynyt huhtikuussa alkuvuoden kaltaisena.

Kiinan vaihtotaseen pääerät vuositasolla suhteessa BKT:hen

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2017/20 Näytä viikkokatsaus 2017/22