BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/21

Viime vuonna Venäjällä oli yhteensä noin miljoona 15–24 vuotiasta työtöntä. Nuorten työttömyysaste oli 16 %, kun koko väestön työttömyysaste oli vajaat 6 %. Pääosa nuorista ei kuitenkaan kuulu työvoimaan esimerkiksi opiskelun vuoksi, joten koko ikäluokkaan suhteutettuna työttömiä oli 6 % nuorista. Työttömyyttä laajempi käsite NEET (not in education, employment or training) kattaa sellaiset nuoret, jotka eivät opiskele eivätkä työskentele. Vuonna 2015 näitä nuoria oli Venäjällä runsaat 2 miljoonaa eli noin 12 % ikäluokasta. Työttömistä nuorista hieman yli puolet on miehiä, mutta työvoiman ulkopuolella olevista NEET-nuorista pääosa on naisia. EU-maissa nuorten keskimääräinen työttömyysaste oli viime vuonna 19 % ja NEET-osuus 12 %.

Strategisten tutkimusten keskuksen raportin mukaan NEET-nuorten osuus on Venäjällä supistunut viimeisen parin vuosikymmenen aikana selvästi erityisesti opiskelun lisääntymisen vuoksi. Samalla kun yleinen koulutustaso on noussut, on kuitenkin myös korkeammin koulutettujen osuus työttömissä ja NEET-nuorissa kasvanut. Etenkin heikommista ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet ja maaseudulla asuvat nuoret ovat riskiryhmässä. Venäjän ammatillisen koulutuksen tasoa onkin kritisoitu viime aikoina. Hiljattain venäläisille teollisuusyrityksille tehdyn kyselyn mukaan puolet yrityksistä kokee, että ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista valmistuvien osaamistaso on hyvin heikko tai heillä ei ole lainkaan käytännön työssä tarvittavia valmiuksia.

Nuorten (15–24 v.) työttömyysaste ja NEET-osuus 2015/2016

Lähde: ILO


Näytä viikkokatsaus 2017/20 Näytä viikkokatsaus 2017/22